Ένα Καλό Κέιμενο, Για… “Εξειδικευμένους”!..

Strategic Intelligence and Its Impact on Turkish Foreign Policy (Turkish) – Stratejik İstihbarat ve Türk Dış Politikası’na Etkisi
Ahmet Ates
Ahmet Ates