Τα σχέδια των παραγόντων της Παγκοσμιοποίησης έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, ένα σχέδιο, που αποβλέπει στον αποχαρακτηρισμό της Ελλάδος ως κοιτίδος της Ορθοδοξίας! Θέλετε αποδείξεις;

Ποιός οργανώνει και ποιός πληρώνει τα πλοιάρια μέ τά οποία μεταφέρονται τα πλήθη των μεταναστών;

Ποιός επιλέγει τα πρόσωπα;

Γιατί η Ελληνική Κυβέρνησις τους εξασφαλίζει κατοικίαν δωρεάν;

Ποιός καταβάλλει σε κάθε μετανάστη ένα μηνιαίο βοήθημα 300 ή 400 €; Κάποια ημέρα ένας μετανάστης εισέπραξε από την Τράπεζαν ως μηνιαίον επίδομα για όλη την οικογένειά το ποσόν των 1.800 € !!!!

Γιατί στα Νοσοκομεία οι μετανάστες έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση της νοσηλευτικής κλίνης;

Τελικά εμείς είμαστε οι «ξένοι» στον τόπο μας!!! Στα παγκάκια ξενυχτάνε μερικοί Έλληνες πτωχοί και άποροι αδελφοί μας! Γι’ αυτούς η Ελληνική Πολιτεία ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ! Έτσι, λοιπόν, οι μετανάστες προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος! Ακόμη και Ναό τους κτίσαμε εκεί κάτω στο Βοτανικό!

Η Ελλάδα, λοιπόν, με σταθερά βήματα κατακτάται! Έπειτα από μερικά χρόνια το Μουσουλμανικό στοιχείο θα πλεονάζει και θα κυριαρχεί στην ταλαίπωρη Ελλάδας μας. Γι’ αυτό άλλωστε με την δικαιολογία του Κορωνοϊού ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ! Πλην όμως στα Τζαμιά των Μουσουλμάνων δεν ακούσαμε να επιβάλουν τα ίδια αυστηρά μέτρα!

Στην συνέχεια σας παραθέτω ένα καταληκτικό δημοσίευμα! Οι ξένες Δυνάμεις ετοιμάζουν στρατιές μεταναστών, και μάλιστα τζιχαντιστών, δηλ. επικινδύνων, για να ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ! Η ΕΛΛΑΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ, ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ!

«Είπον και ελάλησα!» Εάν θέλετε, ξυπνείστε από τον λήθαργο!

+ O πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, 29 Δεκεμβρίου 2020

5.

Frontpage Person of the Year: The Disenfranchised American Voter

The elites can steal an election. But they can’t steal a movement.

 

Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is an investigative journalist and writer focusing on the radical Left and Islamic terrorism.

When the Constitution formed this nation, we were a country of around 4 million. But in 2020 at least 74 million Americans have had their votes tossed in the trash along with the Constitution.

More Americans had their votes discarded, stolen, nullified, corrupted, and obstructed in this election than existed in the entire United States when it fought for its independence from monarchy and tyranny, when it brought into being a “more perfect union”, when it expanded westward, and when brother against brother fought in a civil war to preserve that union.

There were more Americans who voted for President Trump than were living in the United States in 1890. The entire nation, as it was in 1890, had its vote usurped by a corrupt oligarchy.

While the battles go on across cable news and social media, these are the forgotten men.

They were the forgotten men and women who rallied to Reagan and to Trump, falling behind in a nation whose elites can’t wait to leave 1787 and 1890, along with old mill towns, steel plants that made a nation’s skyscrapers, rusting factories that once supplied her people, port cities on whose ships cargoes once flowed to the world that are now filled with Made in China junk ships.

They are the coal miners who were told to learn to code, managers dragged into unconscious bias training before being fired anyway, carpenters sidelined by illegal aliens, police officers beaten by grad students chanting Black Lives Matter, IT men whose jobs were offshored, women who were called ‘Karens’ for calling 911 after being attacked in a mall parking lot.

2020 was not just another election. 2016 was an uprising by the nation’s forgotten men and women. In 2020, the empire struck back, outspending the forgotten men, rigging races with ballot harvesting, bypassing legislatures, stealing votes, and then laughing in their faces.

That was a mistake.

It’s the same mistake that was made in Iran, in Venezuela, in Russia, in China, and in countless totalitarian nations that built mass movements out of stolen elections and brutal crackdowns.

Elections can be stolen, but when an election is also an uprising, then the movement grows.

The real question on the ballot in 2016 and in 2020 was who was running the country. The two wealthiest counties in the country, Loudoun County and Falls Church City, are D.C. bedroom communities. Nine of the twenty wealthiest counties in America are D.C. suburbs.

We are indeed a nation of ‘Two Americas’ as Senator John Edwards declared at the Democratic National Convention, and there’s no better proof than Edwards who escaped 30 years in prison after being tried for misusing $725,000 in campaign contributions from a Gillette heiress to hide his affair while his wife was dying of cancer, and relaunched his career as an ambulance chaser, suing the Raleigh police because an officer shot a crazy Iranian man brandishing a knife.

One America voted in 2020. The other ‘America’, call it Un-America, stole the election.

One America raises up statues to the Founding Fathers, while the other America tears them down. One America prays, the other mocks. One America fights, the other betrays. One America works for a living, the other takes its earnings. One America votes, the other steals.

The forgotten America of that seventy million plus does not appear in polls. Products are not pitched to it. Movies and TV shows are not made for its tastes. Its men and women won’t be hired by the oligarchic companies consolidating control over the economy and the country.

The cultural products of the oligarchy tell them that they’re the past and headed for the landfills alongside the statues of Washington, Jefferson, and Lincoln. Along with the Constitution.

But what every tyranny forgets is that the past is also the future.

“Suppose the Colonies do abound in men,” the head of the British Navy had boasted during the American Revolution, “what does that signify? They are raw, undisciplined, cowardly men. I wish instead of forty or fifty thousand of these brave fellows they would produce in the field at least two hundred thousand; the more the better, the easier would be the conquest; if they did not run away, they would starve themselves into compliance with our measures.”

That earl had made a very bad mistake and, as Patrick Henry once declared, his successors in Loudoun County and the government counties of Washington D.C. may profit by his example.

2016 was an uprising and so was 2020. Not every battle was won in the Revolutionary War, but every battle forged the spirit and steel of those forgotten men whose voices did not count three thousand miles away in London, and now those forgotten men in the rural and working class counties whose voices do not count thousand of miles away in Washington D.C.

Whatever comes of the election, whether right or might win this time, they are a movement.

And that movement has only begun to fight.

The disenfranchised American voter is not going away. He will not be silenced. No amount of media pressure is going to convince him to accept the unacceptable or disbelieve the evidence of his own senses. He knows that this is more than a theft of one election, but the ongoing denial of his right to have a future in a nation whose leaders insist that his kind should not exist.

The forgotten men and women do not forget. They did not come into being in 2016 and they will not vanish in 2020. All that the theft of 2020 did was add momentum to their grievance.

The disenfranchised American voter is the faceless face of a growing movement.

It is the movement whose battles against the leftist oligarchy, the political leviathan of the Left, David Horowitz and the David Horowitz Freedom Center have been fighting since the beginning. But never before has that movement been so vast, encompassing over seventy million Americans who are determined not to let the Left forget them and drive past them to power.

The Left  built a messaging machine meant to make these men and women feel small, irrelevant, ashamed, and weak. Instead their numbers have grown more than ever before.

The silent majority is no longer silent. It is stepping out of the shadows and making its stand.

Its members will not accept this theft or take their places at the back of the bus. They will not turn over the country to those who have nothing but contempt for it and for them, or be shamed for refusing to let thieves scold them about election integrity. They have learned to laugh at the hectoring lectures about decency and the references to the Constitution from the radicals toppling the statues of the men who labored over the Constitution and fought to defend it.

Power does not, as Mao once said, come from the barrel of a gun. Nor does it come from documents, agencies, and elections. These are only the means by which power is channeled.

The only true form of power comes from consent. Men may give up their consent to tyrants, but America is a nation of free men and women who do not give consent, but take it through elections. When that consent appears to be taken from them by force, they will still not give it.

And it is that consent, the acceptance of the situation, which though intangible is the force that moves nations, forms societies, and serves as the true basis for all power. The voters who went to the polls, even though the media told them it was hopeless, held on to that power. And they held on to it when they ignored the media’s propaganda after the election. They still hold it.

In a free nation, casting votes determines elections and the leadership of the country. But in every nation, the conviction of the people, their willingness to resist the propaganda, is their power. Over 70 million Americans, the forgotten men and women of the nation, wielded their power and they refuse to give it up no matter how often they are told that they are wrong.

That is why the disenfranchised American voter is the Freedom Center’s person of the year.

In a disgraceful year, the disenfranchised voter took a stand and held it in the face of the elites who believe that by stealing his vote, they can also take his power. Every day, every week, and every month that goes by, the disenfranchised voter reminds them that they are wrong.

The elites can steal an election. But they can’t steal a movement.

6. “ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ”, ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΔΙΘΑΒΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ , ΚΛΠ!.. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!..

7.

Barack Obama Hates Israel and Wants You to Hate It, Too

His latest autobiography goes out of its way to demonize the Jewish state.

 

Great news: Barack Hussein Obama is now not only a Nobel laureate, but he has opened up a big lead among the presidents as the one with by far the most autobiographies. The marvelous narcissist now leads all other presidents who have written autobiographies by two, as he has written three, compared to a number of his peers who are tied at one. However, his latest one, A Promised Land, is more than just an update on the trials, tribulations, and triumphs of the Most Undeservedly Celebrated Man on the Planet; it’s a full-on apologia for his policies as president, and a program for his impending third term, aka the Biden administration.

The weighty 768-page tome not only tells you more about His Wonderfulness than you ever thought you wanted to know; it also provides a potted Leftist history of Israel that abundantly illustrates how Leftists see our most reliable ally in the Middle East, and why they hate it with such focused laser-beam intensity.

Obama portrays Britain and then Israel as occupying powers in Palestine, without ever explaining who actually owned the land they were and are supposedly occupying. He makes no mention of the League of Nations Mandate for Palestine. As The Palestinian Delusion explains in detail, the Mandate directed the British to encourage “close settlement by Jews on the land” for “the establishment of the Jewish national home.” What gave the League the right to do such a thing? The dying Ottoman Empire had ceded Palestine to the League in 1918. Jews had lived in that land from time immemorial, and it was otherwise sparsely populated. It was a perfect place for the Jews who faced discrimination, harassment and worse in Europe and elsewhere to settle.

Thus the common assumption, which Obama fosters, that the Israelis are illegitimate occupiers of a land that belongs rightly to the Palestinians, founders on the facts. There never was a Palestinian state. No Palestinian king, or emperor, or president. There never was a Palestinian nationality or ethnicity distinct from the nationality and ethnicity of the Arabs of the region. Palestine, like Staten Island or Georgetown, was always the name of a region, not a nation-state or ethnonational home.

Obama also claims that the Jews “organized highly trained armed forces to defend their settlements,” without mentioning that in 1919, a Muslim leader, Amin al-Husseini, a member of a prominent Arab clan in Jerusalem, orchestrated a series of attacks on Jews all over Palestine. The following year, he instigated riots in Jerusalem during Passover. Amid mass looting and rapes, six Jews were murdered and over two hundred more injured. A court of inquiry found that “the Jews were the victims of a peculiarly brutal and cowardly attack, the majority of the casualties being old men, women and children.”

This violence was ongoing. In August 1929 in Jerusalem, rioting Arabs murdered 133 Jews and injured over two hundred more, many in their homes. In Hebron, they murdered another sixty-seven Jews, and in Safed, twenty more. The British government-appointed Shaw Commission found that the riots “took the form, in the most part, of a vicious attack by Arabs on Jews accompanied by wanton destruction of Jewish property.” Obama mentions none of this.

His description of the birth of the State of Israel is no more fair or accurate: “As Britain withdrew, the two sides quickly fell into war. And with Jewish militias claiming victory in 1948, the state of Israel was officially born.”

The “two sides” were actually tiny Israel against the giant massed forces of Egypt, Syria, Iraq, Transjordan, Lebanon, and Saudi Arabia. They didn’t “fall into war”; the Arab League declared war immediately after Israel declared its independence. Obama’s use of the term “militias” to describe the Israel Defense Forces is doubtless chosen for its resonance with the right-wing, racist, white supremacist militias that American Leftists hysterically imagine to be stalking the land.

Even worse, Obama claims that “for the next three decades, Israel would engage in a succession of conflicts with its Arab neighbors.” One would get no hint from his account of the fact that Israel “would engage” in all these conflicts not out of some imperialist or supremacist impulse, but because each and every time, Arab forces carried out an unprovoked attack against the Jewish state. But Obama appears determined to portray Israel as the aggressor, trusting in the general ignorance of his readership.

Obama’s animus toward Israel is so great that he even calls the Temple Mount “one of Islam’s holiest sites,” without ever mentioning its central importance in Judaism.

A Promised Land thus includes a concise primer for Leftists to remind them of why they must hate Israel. As Obama’s dotty old puppet prepares to enter the Oval Office, this is not a good sign for America’s alliance with Israel, or for peace in the Middle East.

Robert Spencer is the director of Jihad Watch and a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center. He is author of 21 books, including the New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) and The Truth About Muhammad. His latest book is Rating America’s Presidents: An America-First Look at Who Is Best, Who Is Overrated, and Who Was An Absolute Disaster.

8.

Fact-Checking the ‘Fact-Checkers’

More fake news about COVID-19.

 

The so-called “Fact-Checker” is a persona that 2020 appears to have brought into its own. Everywhere we turn now, it is impossible to avoid tripping over some self-styled “fact-checker” or other.

It’s not difficult to notice that all self-proclaimed “fact-checkers” are invariably left-leaning partisans whose only interest is in “fact-checking” the claims of those who challenge the agenda of the Democratic Party.

Of course, the reality is that the moniker of “fact-checker” is of a piece of the fiction that journalists are objective, disinterested, impartial observers and “reporters” of current events who are invested in nothing other than disseminating “the truth, the whole truth, and nothing but the truth.” Or some such patent nonsense as this.

In what follows, I will make my first go as a fact-checker, only a fact-checker with a twist: I will begin fact-checking the fact-checkers, both their claims and those of their fellow partisan ideologues.

Here, I will focus only upon the biggest claims of 2020, namely, the claims regarding…“The Virus.”

The Claim:

COVID-19 is a novel virus that scientists have isolated.

Rating: FALSE!

In order to determine whether a virus exists, it must be isolated, purified, and extracted from the bio-chemical concoction of stuff in which it is alleged to have been located.

This has never been done with COVID.

(1) Jon Rappoport, an investigative journalist who has been writing about epidemics and pandemics for the better part of four decades (and whose work has never been debunked), has shown that while there are indeed those who insist that the virus has been isolated, they use “isolated” in a sense that is nearly the opposite of what it actually means:

“Isolation is absurdly taken to mean: ‘We have the virus in a soup in a dish in the lab.  It is not separated (isolated) from the soup.  The soup contains various cells—human, monkey—and an array of (toxic) chemicals and drugs.  We know the virus is there, because it is infecting and killing some of the cells.’”

Rappoport elaborates:

“A reasonably bright junior high school student would immediately realize this not a description of isolation.

“A reasonably bright junior high school student would point out that there is no proof the virus is infecting and killing cells, because the toxic chemicals and drugs in the soup are sufficient to do the cell-killing.  He might also mention the cells in the soup are being starved of nutrients, and this alone could cause their death.”

He concludes:

“Therefore, there is no evidence that ‘the virus’ is actually in the soup.”

(2) David Rowe writes:

“If the virus exists, then it should be possible to purify viral particles.  From these particles RNA can be extracted and should match the RNA used in this test.  Until this is done it is possible that the RNA comes from another source, which could be the cells of the patient, bacteria, fungi, etc. There might be an association with elevated levels of this RNA and illness, but that is not proof that the RNA is from a virus. Without purification and characterization of virus particles, it cannot be accepted that an RNA test is proof that a virus is present.”

(3) The Center for Disease Control and Prevention (CDC) has admitted that it has no specimens of the virus available.  That among the most powerful, most resourceful government health agencies on the planet wouldn’t have had the virus at its disposal from day one, to say nothing of possessing it nine months into the ubiquitous imposition of “Social Distancing” mandates that have deleteriously affected the lives of as many as one billion men, women, and children throughout the Earth can only mean that COVID-19 has never been isolated, purified, extracted—as viruses are supposed to be.

(4) Citizens ranging from Canada to New Zealand, through the Freedom of Information Act, have requested from approximately 40 health agencies around the world records documenting the process by which COVID-19 has been isolated.

These activist-citizens are intent to preclude from the outset any slippery bureaucrat-speak. Ms. Christine Massey, for example, informs the bureaucrats whom she addresses that she is “using ‘isolation’ in the every-day sense of the word: the act of separating a thing(s) from everything else” (emphasis original).

Massey elaborates to underscore that by “isolation” she most certainly does not mean, “the culturing of something, or the performance of an amplification test (i.e. a PCR test), or the sequencing of something.”

In other words, Ms. Massey, along with an ever-growing number of concerned citizens, is in search of records “describing the isolation of a SARS-COV-2 virus, directly from a sample taken from a diseased patient, where the sample was not first combined with any other source of genetic material (i.e. monkey kidney cells aka vero cells; liver cancer cells).”

Massey waited six months before she received her response, a letter that dodged her request while trying to conceal the fact that the authorities dodged her request. The requested records were nowhere supplied.

This has been the same response with which all such requests have been met.

The Claim:

The COVID-19 Pandemic has been raging as cases have been exploding once again.

Rating: FALSE!

The operative term here is “cases.”

(1) For starters, and for all the traction in political power and ratings gained by politicians and media corporations, respectively, in sensationalizing the ever-burgeoning numbers of COVID cases, “cases” is an utterly useless benchmark for gauging a public health crisis. To know of a “case” of someone “having” the virus is not the same as knowing whether a person is presently infected, much less whether he is sick or going to become sick. 

And it most certainly hasn’t anything at all to do with death.

“Case” may only imply that a person is presumed to have, or to have had, the virus, or that a person tested positive in the sense of having, or having had, material that was found that was concluded to have been the virus.  It could even mean that the person tested has antibodies, suggesting that at one time in the past, and perhaps unbeknownst to this person, he had either COVID or perhaps some other coronavirus.

(2) The PCR test, according to none other than its inventor, Karry Mullis, was never designed to determine whether anyone is sick, or will become sick, from any virus. Only if a virus can be located and measured can it be determined whether a person is sick, or will become sick. But, as Mullis bluntly said:

“Quantitative PCR is an oxymoron.”

Furthermore, the PCR test, in accordance with CDC prescriptions, is run throughout the United States anywhere between 35 and 45 cycles—a number that, as everyone from scientists interviewed by The New York Times to Anthony Fauci have attested, is guaranteed to deliver false-positives at a rate north of 90%.

The PCR test amplifies material at millions and millions of times its original size. The more cycles at which the test is run, the more amplified is the material.  This means that the lower the virus concentration, the more cycles are needed to get a positive result.  The problem, though, is that beyond a certain point, almost anything becomes discernible.  But whether it is a dead virus, other genetic material, or debris is anyone’s guess.

The French researcher Didier Raoult provides perspective. Raoult has demonstrated that when the PCR test is run at 25 cycles, about 70% of samples were genuinely positive, i.e. infectious. When, however, the test is run at a threshold of 30 cycles, only 20% of samples were infectious. At 35 cycles, a mere three percent of samples were infectious.

And when the number of cycles was above 35, zero samples were infectious.

What all of this means is that, according to this study, when, as in most European and American labs, the PCR test is run at 35 cycles or more, there is at least a 97 percent false-positive rate!

It is precisely because the PCR test, particularly given the astronomical threshold of cycles at which it is currently being administered, is likely to insure a false-positive result that the illusion of an exploding pandemic has been engendered as more people have been tested.

Being the good fact-checker that I now am, I urge that all sources responsible for promoting misleading information regarding a “pandemic” that warrants the indefinite, mandatory “quarantining” of the entire country be flagged as fake or false news and censored.

9. ΕΠΙΚΑΙΡΟ, ΛΟΓΩ… ΠΑΓΚΑΛΟΥ!

ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΟΤΣΑΛΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΙΟΥΔΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Posted: Ιανουαρίου 11, 2015 at 9:13 πμ, Last Updated: Ιανουαρίου 11, 2015 at 12:11 πμ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Στις 12 Ιουλίου του 2001, δηλαδή δυόμιση χρόνια μετά την γνωστή μυθιστορηματική σύλληψη και απαγωγή του Αμντουλάχ Οτσαλάν, ο Κούρδος ηγέτης από το Ιμραλί όπου τον είχαν φυλακίσει οι Τούρκοι σε μια μεγάλη εξομολόγηση του στους δικηγόρους του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Οζγκιούρ Πολίτικα της Ευρώπης, έστειλε ένα πολύ σκληρό μήνυμα για τους κύριους υπαίτιους της αιχμαλωσίας του. Στο μήνυμα αυτό ο Αμπντουλάχ Οτσαλαν σαν κύριο υπεύθυνο τον οποίο μάλιστα προοιμίασε με τον μαθητή του Ιησού, Ιούδα, που πρόδωσε τον δάσκαλο του, παρομοιάζει τον κ Σάββα Καλεντεριδη.

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΊΔΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ, “ΜΠΟΥΛΗΣ” ΚΑΙ… ΝΑΤΑΣΑ!

Όπως ανέφερε ο Οτσαλάν, υπήρχε σχέδιο απαγωγής του πριν ακόμα μεταφερθεί στην Κένυα και το σχέδιο αυτό ήταν εν γνώση και του κ. Καλεντερίδη. Σύμφωνα με το «σχέδιο» αυτό όταν είχε βρεθεί ο Οτσαλάν στην Κέρκυρα αποφασίστηκε να τον μεταφέρουν κατ” ευθείαν στην Τουρκία με το ίδιο αεροπλάνο που επέβαινε. Την τελευταία στιγμή όμως το σχέδιο χάλασε, από το «περίεργο» εκείνο δυστύχημα που συνέβη στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας όταν ένα τζιπ συγκρούστηκε με το αεροπλάνο.

Ο Οτσαλάν αποκάλυπτε ότι μετά την σύγκρουση ο οδηγός του τζιπ έφαγε το ξύλο της ζωής του καθώς είχε γίνει η αιτία να αναβληθεί το σχέδιο της απαγωγής του. Σαν κύριους διοργανωτές του σχεδίου αυτού, που θα τελείωνε μια ώρα αρχύτερα η περιπλάνηση του, ο Οτσαλάν κατηγόρησε τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό, κ Κώστα Σημίτη, τον τότε υπουργό Εξωτερικών, κ Θεόδωρο Πάγκαλο, τον τότε αρχηγό της ΕΥΠ, κ Χαράλαμπο Σταυρακάκη και τον τότε υπεύθυνο, όπως αναφέρει, του γραφείου των Κούρδων στην ΕΥΠ, κ Σάββα Καλεντερίδη. Αμέσως μετά, συνεχίζει ο ΑΠΟ, ήρθε ένα άλλο «ειδικό όχημα» και τον επιβίβασαν εκεί για να τον μεταφέρουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τη διήγηση του Οτσαλαν, στην Πάτρα είχε φτάσει ένα ειδικό αεροπλάνο από την Ελβετία το οποίο, όπως υποστηρίζει ο Κούρδος ηγέτης, μετέπειτα κατάλαβε ότι ανήκει στην ίδια την CIA που ήθελε να τον έχει από τότε στα χέρια της. Εκείνος που εργάζονταν για την ελληνική κυβέρνηση, την ΕΥΠ και την CIA, σύμφωνα με τον Οτσαλαν, ήταν ο ταγματάρχης της ΕΥΠ, κ Σάββας Καλεντεριδης. Ο ρόλος του Καλεντερίδη ήταν να κάνει τον Οτσαλαν να δεχτεί το σχέδιο της δήθεν μετάβασης του για περισσότερη ασφάλεια στην Νότιο Αφρική, ενώ στην ουσία εκτελούσε εντολές του Σταυρακάκη. Ο Οτσαλάν εδώ επικαλείται και τους 12 μαθητές του Ιησού, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με τον Ιησού Χριστό και παραβάλλοντας την στάση του Καλεντεριδη, με τον μαθητή του Ιησού, Ιούδα, που τον πρόδωσε στους Ρωμαίους .

Σύμφωνα με τον Οτσαλαν κάποιοι Έλληνες προσπάθησαν τότε να τον βοηθήσουν, αλλά όλοι γνώριζαν πως η τύχη του ήταν προκαθορισμένη. Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος που τον μετέφερε στην Πάτρα προσπαθούσε να του μεταδώσει το μήνυμα που τον πάνε, αλλά δεν μπόρεσε να του μιλήσει ξεκάθαρα.

Στην Κένυα, όταν ήρθε η μέρα της φυγής και της απαγωγής του, αυτοί που σταμάτησαν το κλειστό τζιπ που τον μετέφερε από την ελληνική πρεσβεία στο αεροδρόμιο δεν ήταν ούτε μαύροι, ούτε φαίνονταν για Τούρκοι, όπως αποκαλύπτει ο Οτσαλάν. Έμοιαζαν για Ευρωπαίοι, ή Αμερικανοί, ή Ισραηλινοί. Εγώ, λέει ο Οτσαλάν στο δημοσίευμα της “Özgür Ρ.”, πιστεύω πως ήταν Αμερικανοί πράκτορες.

Στη συνέχεια τον πήραν και τον μετέφεραν στο αεροδρόμιο όπου τον περίμενε το ειδικό τουρκικό αεροπλάνο. Εκεί κατάλαβε αμέσως ότι είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Το αεροπλάνο που πέταξε από την Κένυα δεν πήγε κατευθείαν στην Τουρκία, σύμφωνα πάντα με τις αποκαλύψεις του Οτσαλάν, αλλά έκανε μια στάση στην Αίγυπτο για ανεφοδιασμό και άλλη μια στάση, ή στο Ισραήλ, ή στην κατεχόμενη Κύπρο, πάλι για ανεφοδιασμό πριν μπει στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Ιδιαίτερα σκληρός στις φράσεις του ήταν ο πάλαι ποτέ γνωστός σαν ΑΠΟ, για τον Σάββα Καλεντερίδη, στον οποίο αποδίδει «την σταύρωση του», όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος την σκηνοθετημένη παράδοση του στους Τούρκους, σαν μέρος μιας μεγάλης συνομωσίας σε βάρος του .

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

www.nikosxeiladakis.gr

10. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΕΙ ΣΤΑ “ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”, ΤΩΝ ΥΠΑΜ ΚΑΙ ΥΠΕΞ!

ΠΑΙΡΝΕΤΕ  ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΚΛΠ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ, ΠΧ, ΕΝΑ [Η(ΔΙΑΖ) ΜΙΑ] ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΠΧ, ΟΜΙΛΕΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ (ΤΑ “ΣΚΟΠΙΑΝΑ”, ΤΑ “ΝΤΟΠΙΚΑ”)!..

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΕΚΕΙ, ΓΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!

ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΦΑ Η(ΔΙΑΖ) ΒΗΤΑ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ / ΝΟΙΩΘΕΙ…“ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ” (ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΠΧ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ “ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ”, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ… ΛΟΓΙΚΕΣ(!) ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ,  Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΑΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ Τ/ΠΡΕΣΒΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!..

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ!

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΛΟΙΠΟΝ!.. ΞΥΠΝΑΤΕ!..

ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΕΧΟΥΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΑΝΔΡΕΣ) ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ Η(ΔΙΑΖ) ΚΑΙ ΑΠ’  ΑΛΛΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” ΤΩΝ ΥΠΑΜ ΚΑΙ ΥΠΕΞ, ΑΠΛΩΣ ΛΟΓΩ “ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ”!..

ΠΡΟ-ΣΟ-ΧΗ!

11. ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ Τ/”ΝΤΡΟΟΥΝΣ” ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ, (ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ), ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΕΔ, ΑΝ ΕΚΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΕΔ Ι/”ΝΤΡΟΟΥΝΣ” ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Ι/ ΑΝΤΙ-ΝΤΡΟΟΥΝΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ!

ΟΙ ΤΕΔ, ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ “ΖΑΛΙΣΕΙ”, ΕΧΟΥΝ “ΦΑΓΩΘΕΙ” ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑ, ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ “ΓΙΑΤΙ”!

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ!

ΕΙΧΑΝ ΠΧ (ΩΣ ΜΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ), ΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ “ΚΑΛΥΜΜΑ” ΕΙΧΕ “ΔΙΠΛΑΡΩΣΕΙ” (ΝΟΜΙΖΕ ΒΕΒΑΙΩΣ), ΚΟΡΗ Ε/ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ… ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΦΑΚΟ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗ Ε/ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΑΛΕΣ… ΛΗΨΕΙΣ!..

ΤΑ… “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” ΚΑΤΕΛΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΑΙ, ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΟΤΑΝ, ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ Ο ΤΟΤΕ Α/ΕΥΠ “ΒΡΕΤΑΝΟΣ” ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΤ “ΔΙΕΥΡΕΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ”, ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΘΕΙ / ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ Ε/… “ΣΤΑΦ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΥΑ, ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΟΤΖΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ), ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟ “2” ΤΗΣ Α/ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ Α/Μ.Υ., ΑΥΤΑ ΚΑΤΕΛΗΓΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΩ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ!..

ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ (Β΄ΓΕΝΙΑΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΟΥ ΤΟ “ΠΑΙΖΟΥΝ” Β. ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΛΠ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΑΠ’ ΑΥΤΗΝ), ΟΙ ΤΗΣ Α/ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ “ΕΠΑΙΡΝΑΝ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Α/ΜΑΦΙΑ!

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΑΜΕ ΕΔΩ, ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΠ, ΠΩΣ Η Ε/ΜΑΦΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ… ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΣΑΝ ΤΙΣ “ΚΑΨΟΥΛΕΣ” ΤΟΥ ΣΗΨΑ, ΚΛΠ)!.. ΤΟ Ε/ΚΑΡΑΒΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ… ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ… ΕΡΜΑ!.. 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΑΜΕ, ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ, ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ “ΜΑΖΕΨΟΥΝ” ΤΟΥΣ… ΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ!..

ΒΕΒΑΙΑ ΕΜΕΙΣ ΓΡΑΦΑΜΕ… , ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ Η ΧΩΡΑ, ΕΠΙ “ΣΟΡΟΣ-ΤΣΙΠΡΑ”, ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΚΟΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”! (ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ)!

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ “ΜΙΤ”, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΧΣΕΙΣ “ΚΥΝΗΓΙΟΥ” ΚΟΥΡΔΩΝ!.. (“ΣΑΦΑΡΙ ΚΟΥΡΔΩΝ” ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ!… ΤΟ… ΜΑΧΙΜΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΤΑΦΕΡΕ  Η “ΜΙΤ”, ΕΠΙ “ΣΟΡΟΣ – ΤΣΙΠΡΑ”, ΝΑ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ  90%, ΕΝΩ Η ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ” “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ” ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ “ΑΝΤΑΡ-ΣΙΟ-ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ”, ΚΛΠ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Σ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΧΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)!..

ΤΕΛΟΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΠ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΒΡΩΘΗΚΕ ΤΟΤΕ, ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ!..

ΕΠΙ “ΝΕΟ-ΒΟΥΔΑ”, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΙ, ΕΙΧΑΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ… ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ, (2 ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ 1 ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ), ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ – ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ “ΜΙΤ”, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ (!), ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ (ΠΧ “ΚΑΨΟΥΡΗΔΕΣ” “ΕΥΚΟΛΟΥΣ” Ε/ΣΤΟΧΟΥΣ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΚΛΠ) “ΕΦΤΑΣΕ” ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ… “ΜΑΞΙΜΟΥ” ΤΩΝ… Ε/Π-Θ ΚΑΙ Ε/ΠτΔ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ… ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΩΝ ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ!..

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΡΑΨΑΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, (Ο,ΤΙ ΓΡΑΦΟΤΑΝ), ΣΤΟΝ ΝΕΟ Α/ΕΥΠ, ΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ, Α/ΕΥΠ Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ “ΠΕΡΠΑΤΑ” ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΩΣΤΕΣ ΡΑΓΕΣ ΠΛΕΟΝ, ΑΦΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΑΒΕ, ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ “ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ”, ΟΝΤΑΣ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ!.. ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΑΨΕΙ, ΠΩΣ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΕΡΧΕΤΑΙ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ… ΠΗΓΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΚΛΠ!.. ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ!

“ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ”!

ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΤΕΔ ΤΟΥ ΑΚΑΡ! (ΦΙΛΑΚΙΑ ΓΚΙΟΥΛΕΡ)!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ε/ΒΑΣΗ “ΝΤΡΟΟΥΝΣ” ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ… ΤΟΥΡΚΙΑ!

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ, ΤΟ ΠΏΣ “ΚΑΤΕΒΑΣΕ” ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1964 ΤΗΝ Ε/ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ “ΕΘΝΑΡΧΗ” ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ!

ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟ “ΠΩΣ” ΞΑΝΑ, ΔΙΟΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ “ΕΤΟΙΜΗ ΤΡΟΦΗ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο… ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΣ!..

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ ΤΑ Ε/ΑΝΤΙ-“ΝΤΡΟΟΥΝΣ”, ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΕΔΩ ΠΑΛΙ, ΣΑΣ ΓΡΑΨΑΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ Τ/ΓΕΕΔ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΞΙΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ Α/ΜΙΤ ΚΟΣ ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ, ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΛΠ, ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΛΠ! ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ!

ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΠΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ 2 ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ! ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑ!

ΤΟΥΡΚΟΙ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ! ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΟΝΙΜΩΣ “ΟΒΕΡ”, “ΑΝΤΕΡ”, “ΠΑΡΟΛΙ”, ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΕ!.. 

ΕΜΕΙΣ ΑΠ’ ΕΔΩ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ, ΑΛΛ’ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΙ, ΚΕ… ΑΚΑΡ!.. (ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ! ΜΕ Ο,ΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΤΙΜΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ… ΠΟΛΕΜΟ; ΠΟΤΕ, ΡΕ ΧΟΥΛΟΥΣΙ, ΘΑ ΠΑΨΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΕΛΑΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ; ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ, ΕΙΠΕΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΡΑΜΕ ΠΧ “ΑΝΤΙ-ΝΤΡΟΟΥΝΣ”, ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ “ΑΝ ΠΑΡΕΤΕ”, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΤΑ ΠΗΡΑΜΕ);

ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ Ο ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ, ΙΣΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΘΕΛΑΜΕ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 1Η:

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΒΟΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ, ΣΑΝ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΣΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΟΙ “ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟΙ”, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΞΕΣΑΛΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20-01-2021, ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗΝ… ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΟΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ “ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥ” (ΒΟΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ), “ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΖΟ”, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ “ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ”, “ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ” ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ!..

ΕΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙ 90΄! ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΗΜΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ), ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ “ΒΑΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΛΥΣΗ” ΚΑΙ “ΕΥΚΟΛΑ”, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ Η ΛΙΑΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΑΥΓΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠ’ ΕΞΩ… ΙΣΧΥΡΟ, ΑΛΛΑ ΣΠΑΕΙ… ΕΥΚΟΛΑ!..

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ!..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 2Η:

Όπως πληροφορούμαστε, οι ΕΕΔ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με “Μισθοφόρους”, προκειμένου αυτοί να έλθουν να πολεμήσουν τους δικούς σας μισθοφόρους (Συρο-Ιρακινο-Σομαλο-Αφγανούς) Τζιχαντιστές, όταν θα μας επιτεθείτε!.. Μάλλον οι ΕΕΔ επηρεάστηκαν από την παραδοσιακή αυτή τακτική σας, αυτήν του σύγχρονου… έμμεσου “Γενιτσαρισμού”!

Μένει η έγκριση, όπως μας λένε “ΑΓΓΕΛΟΙ” του “εσωτερικού”, του Ε/Π-Θ!..

Αυτήν την πληροφορία θεωρήσαμε υποχρέωση να σας την παρέξουμε, διότι και εσείς, αν και όχι απ’ ευθείας, όπως εμείς σήμερα εδώ, μας είχατε πει, δι’ εκείνου του δυστυχούς Σύρου στρατιωτικού (;), του “ÖSO”, που είπε ουσιαστικά πως θέλει να “βγάλλει” την… υποχρέωση της Συριακής Αντιπολίτευσης προς εσάς, επειδή τόσο τους βοηθήσατε, κλπ, πως θα μας πολεμήσει, αν και όταν απαιτηθεί, υπέρ σας και εναντίον μας!..

Αυτά και “Χαίρετε”… Μεμέτια!

12.

Στις 8 Ιανουαρίου η απολογία των “αγωνιστών” που εξευτέλισαν τον πρύτανη

Στις 8 Ιανουαρίου 2021 θα επανέλθουν ενώπιον του 31ου τακτικού ανακριτή οι οκτώ κατηγορούμενοι για την αποτρόπαιη επίθεση σε βάρος του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 29 Οκτωβρίου 2020, έπειτα από προθεσμία που έλαβαν σήμερα για τις απολογίες τους.

Οι 8 που ταυτοποιήθηκαν για τη σοκαριστική διαπόμπευση του καθηγητή, επτά άνδρες και μία γυναίκα, κατηγορούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή από κοινού με βία και απειλή βίας, δια παρανόμου κατακρατήσεως με σκοπό ανοχής πράξης, για την οποία ο παθών δεν έχει υποχρέωση, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας Υπηρεσίας από κοινού και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων, χρησιμευόντων στο κοινό όφελος από κοινού.

Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έπιασαν τον πρύτανη από τον λαιμό , του κρέμασαν ταμπέλα υπέρ των καταλήψεων, ενώ στην συνέχεια προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στο γραφείο του πριν αποχωρήσουν. Στην συνέχεια ανάρτησαν φωτογραφία του Πρύτανη με την ταπμπέλα πάνω του και των ιδίων γύρω του με καλυμμένα πρόσωπα , σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Την ευθύνη της επίθεσης είχε αναλάβει λίγες ώρες μετά το συμβάν η «Πρωτοβουλία μαχητικής αλληλεγγύης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

13.

Η δημοσιογράφος του Star, Μαριλού Ρεπαπή δείχνει φωτογραφίες μετά τα χειρουργεία για τον καρκίνο του μαστού

Έχουν περάσει δυο μήνες από τη μέρα που η Μαριλού Ρεπαπή αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού.

Η δημοσιογράφος που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στη “Φωλιά των Κου- Κου” λίγα 24ωρα πριν την εκπνοή αυτής της ιδιόμορφης και αρκετά δύσκολης χρονιάς αποφάσισε να προχωρήσει σεμι α ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Μαριλού Ρεπαπή δημοσίευσε για πρώτη φορά μερικές φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε πως πέρασε η δική της χρονιά.

Δείτε στο TLIFE τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η δημοσιογράφος.

14.

Hezbollah Leader Says Group Doubled Precision Missiles, Able to ‘Hit Accurately’ Any Target

Sputnik News

Kirill Kurevlev. Sputnik International

The group’s leader, Nasrallah, claimed Hezbollah forces are planning to perform retaliatory strikes against Israel, whom they hold accountable for the series of airstrikes in Syria, and also as revenge for the assassination of IRGC commander Qassem Soleimani.

Hezbollah has doubled the total number of its precision missiles over the past year, according to the organization’s leader Hassan Nasrallah, claiming that the group is able to perform a high-precision rocket attack on any target outside Palestine.

“The number of precision missiles at the resistance’s disposal has now doubled what it was a year ago,” Nasrallah said. “Any target across the area of ​​occupied Palestine that we want to hit accurately, we are able to hit accurately”, Nasrallah said in a televised interview with the Lebanese Al-Mayadeen channel on Sunday.

Nasrallah said Hezbollah considers other strikes as an act of vengeance for the January drone strike assassination of Iranian top military commander Qassem Soleimani, whose picture he placed on a desk nearby during the interview. The latter was killed in a drone attack carried out by the US forces on January 3, 2020.

Moreover, the Hezbollah leader claimed that Saudi Arabia has been raising the question of his liquidation for “a long time” and that the kingdom allegedly involved the US and Israel in the assassination plot.

“Our data indicates that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman raised the issue of my assassination during his visit to Washington,” he said, adding that the US leadership “agreed to a Saudi request to assassinate me, that Israel would implement it.”

Hezbollah leader stressed that they have “adequate” weapons against the drones allegedly used by Israel and that the group has already fired at them on several occasions, claiming that in early December, Hezbollah’s own drone managed to enter Israeli airspace undetected by the country’s Defense Forces and captured footage of alleged military bases in the Upper Galilee on its camera.

According to media reports, Nasrallah is allegedly hiding in an unknown place amid fears that he may be next on an alleged US-Israeli hit list.

Tensions in the Middle East region grew exponentially high following the recent assassination of Iran’s prominent nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh, for which Iran holds Israel responsible.

Media and experts suggest that the upcoming one-year anniversary of the US attack that killed Soleimani could be marked by another series of missiles strike in the region.

© Sputnik

15.

Gaza terror groups unite for joint war games simulating conflict with Israel

“The Zionist enemy must be careful, if he attacks Gaza – there will be many surprises,” the Gaza terror groups said in a joint statement. 

By Paul Shindman, World Israel News

With a cry of “Allahu akbar,” Hamas fired a barrage of six rockets out to sea from Gaza on Tuesday to launch what appears to be the first ever joint military exercise by all of the different terror groups in Gaza.

“We have not failed in our pledge and promised to our people to continue the path of resistance, jihad and struggle, with a pure rifle and a weapon brewed with the blood of the martyrs and the beads of sweat of the fighters in the fields,” said a joint statement posted on the Hamas website.

With the Gaza economy in a shambles under 13 years of Hamas military rule and unemployment over 50%, the distraction from the misery of daily life in Gaza began several days ago with Hamas announcing the military exercise and posting signs and billboards across the seaside enclave that is home to roughly two million people.

Large posters featured the face of Iranian General Qassem Soleimani, who was assassinated in January of this year in Iraq by an American drone strike. Senior Hamas official Mahmoud a-Zahar revealed that during a visit to Tehran in 2006, the terrorist organization received $22 million in cash from Soleimani, reported Arab affairs analyst Yoni Ben Menachem of the Jerusalem Center for Public Affairs.

The belligerent joint statement that launched the exercise was issued by by all Palestinian factions, declaring that “the Zionist enemy must be careful, if he attacks Gaza – there will be many surprises.”

“The exercise is a message to Israel that the factions are united under one word, one rifle, one missile, which will be activated simultaneously to defeat it as soon as the factions decide,” the statement said.

Before Tuesday, the terrorist organizations sought to emphasize unity among all factions and asked the Palestinian media not to cover other issues besides that of the joint military exercise – especially after an apparent failed rocket launch Monday night at Israel that fell short and exploded in an open area on the Palestinian side of the perimeter fence.

The exercise was also a distraction from the coronavirus pandemic, with Palestinian statistics showing 542 new cases in Gaza on Monday.

The military games included the rocket launching together with land, sea and air exercises using drones, as well as a simulated raid on a Israeli army convoy.

“The message of opposition to the whole world is that the failed normalization agreements will not change anything on the ground,” the statement read, reflecting the terror groups frustration at several Arab countries having recently established diplomatic relations with Israel which bypassed the Palestinian demand that no Arab state open relations with the Jewish State before the Palestinian issue is resolved.

16.

2020: The Year in European Islam

Executive summary: things aren’t getting better.

 

This year the biggest story in Western Europe, as around the world, was the Chinese virus and lockdown. Yet the issue of Islam didn’t go away. More cars and churches went up in flames. Muslims continued to expand no-go zones, to engage in gang violence, to bash Jews and gays, to rape infidel women and “groom” infidel girls, to collect hefty welfare payments from supine governments, and to accrue political power that they use to push for Islamization in a range of cultural spheres. While Jews fled Europe to escape Muslim harassment, Muslims kept pouring in, and people smuggling was arguably more of a problem than ever.

Forced marriages and honor killings persisted. In a year when a record number of non-Muslim women across the Western world woke up and decided that they weren’t women after all, and perhaps weren’t even men either, but belonged rather to one of scores of newly minted gender categories, countless Muslim women in Western European sharia enclaves, who enjoyed no such flexibility, remained under the heel of the same rigid system of patriarchal oppression that had characterized Islam for centuries, and received no support whatsoever from the media darlings on the gender barricades.

Criticism of Islam, already verboten in newspapers, plays, you name it, became even more radioactive, with a UK publisher canceling a book – itself not about Islam – simply because its author had tweeted an inconvenient truth about the prophet Muhammed. In January, a previously unknown French teenager, Mila O., slammed Islam on Instagram and joined the ever-growing club of the instantly notorious whose members are forced underground and obliged to live with bodyguards 24/7 (even as cowardly politicians and commentators malign them).

While the year saw no acts of jihadist terror in Europe on the scale of the 2017 Barcelona and Manchester Arena attacks, there were a few somewhat smaller incidents, such as stabbings in Nice on October 29 and a mass shooting in Vienna on November 2 – all of which the media spun with the usual sleight of hand, turning Muslims from perpetrators into victims. On November 13, for example, a contributor to the Guardian named Shada Islam lamented that such acts “put…Muslims back in the spotlight” – as if this were the worst thing about them.

Dismissing what she called “the myth of European Muslims as eternal outsiders, with a culture and customs that make them forever ‘untrue’ Europeans,” Ms. Islam asserted that most Muslims in Europe “abhor” the views of the “tiny minority of Islamist extremists” who commit terrorism. On the contrary, poll after poll has documented that substantial percentages of European Muslims support the replacement of secular law with sharia, while an overwhelming majority (in Denmark, 78%) tell pollsters that defaming Islam should be made illegal.

Yes, there is good news. In Britain, Brexit is finally about to become a reality, returning lawmaking power – and control of the nation’s borders – to Westminster. Thanks to a December decision by two Court of Appeals judges that “free speech encompasses the right to offend,” the deplorable practice of arresting and even imprisoning British subjects for “hate speech” – usually about Islam, but increasingly also about trans people – may be at an end.

Frustratingly, the Islam-critical For Britain has gained little traction – bad news in a country where all of the mainstream parties remain (as the Brits say) “wet” on Islam. Witness the long-awaited Home Office report about “grooming gangs,” the Muslim rape squads that, fueled by Koran-inspired contempt for infidels, have systematically abused thousands of children. To the delight of leftist media, the document, released in December, disgracefully whitewashed the entire phenomenon, cynically shifting attention to non-Muslim rapists. “Victims of grooming gangs have been failed again,” read the headline in the conservative weekly Spectator.

The government in Germany pulled a similar trick, releasing a report that attributed almost all anti-Semitic crimes in that country to right-wing extremists – a conclusion entirely at odds with EU findings. One bright spot is that the anti-Islam party Alternative for Germany is now the largest opposition party in the Bundestag. Another point of light came in the form of a February court ruling, described as “groundbreaking,” that denied the right to wear Islamic headscarves in the courtroom.

In France, President Emmanuel Macron promised in a widely heralded October speech a host of ambitious new policies to fight the Islamic erosion of French secularism. Savaged throughout the Muslim world and by Time, Foreign Affairs, and other media, he’s done little so far to keep his promises. Indeed, in a December interview, he was at pains to draw the usual inane distinction between “Islamist” (bad) and “Islamic” (wonderful) and to attribute jihadist terror to pretty much everything except the directives set down in the Koran.

A couple of weeks ago, Austria also walked back some bold language on Islam. Earlier, in announcing a tough new draft law that would make it easier to fight terror and close “radical mosques,” Chancellor Sebastian Kurz had explained that the proposed measure was aimed at “political Islam”; in the wake of Muslim criticism, however, the Austrian Cabinet identified the target as “religiously motivated extremism.” It remains to be seen whether the watered-down language also means watered-down policy.

On to the Netherlands. In November, the imam of Amsterdam demanded that insulting Muhammed be punishable by law, and another imam collected over 125,000 signatures on a petition calling for sharia-based blasphemy laws. Unfazed by an appeals court that this year upheld his conviction for insulting Moroccans at a 2014 election rally, Freedom Party leader Geert Wilders, still the continent’s boldest critic of Islam, thundered: “Islam is the poison of our society…..How many more victims have to fall before…we realize that this terrible Islam does not belong in the Netherlands?’’ Not for the first time, he urged the Dutch government to acknowledge Islam as a violent ideology, dismantle Islamic institutions, seal the nation’s borders, and deport Muslims who threaten violence.

And what of that other Dutch party that’s critical of Islam, the Forum for Democracy (FvD)? Founded in 2016, FvD came out on top in the 2019 provincial elections. In 2020, however, media focus on stray remarks by the party founder, gadfly Thierry Baudet, have lowered party support and led to Baudet’s resignation. He’s now back in the saddle, but it’s unclear whether the party can become the viable voice against Islam that it seemed on its way to becoming.

Late in 2019, the Sweden Democrats (SD), once shunned for their criticism of Islam, became the largest party in that country’s parliament, their growth fueled by such events as the violent August riots by Muslims in Malmö and Ronneby. Though the SD is still routinely labeled “far-right” by legacy media, its refugee policies have won mainstream-party support. As of December, a parliamentary majority backs the possibility of joining NATO – a big move for a nation that has been unaligned since the Napoleonic Wars.

In Norway, the Progress Party (FrP), which gained power by gutsily taking on Islamic immigration, wimped out years ago and is bleeding voters, although it did push through a couple of minor victories this year, such as a government promise to prioritize Christian over Muslim refugees. A couple of new parties have been launched by critics of Islam, but are too puny to make a difference.

In recent years, Denmark has often seemed to confront Islam more responsibly than any other Western European country. This year saw concerted government action to shrink Muslim ghettos and a historical judicial ruling against gangs; also, as a result of savvy policies, more refugees returned to Somalia, Syria, Iraq, and Bosnia than came from there. Moreover, the five-year-old New Right, which calls for even tighter immigration controls than are currently in place, made major strides, becoming the fourth largest party.

Surveying the whole of Western Europe, however, it’s hard not to conclude that the rule of the day, on the Islam front, is inertia. The situation can seem baffling: while the majority of European infidels recognize Islam as incompatible with Western freedoms, the organized resistance to Islamization in most countries is isolated, weak, and disorganized. Meanwhile established institutions – the media, the EU, big corporations, publishers, etc. – are increasingly pro-Islam. So are most mainstream politicians, even though some are willing to back sensible, if modest, immigration moves in order to keep their jobs.

Yet for every step forward there’s a step back: governments raid terrorist-linked mosques only to permit the construction of yet more – and bigger – mosques. This way, needless to say, lies disaster. Only the nations of Eastern Europe, it seems, stand a strong chance of a free future, because they, and only they, are firmly and consistently standing up to EU tyranny by resisting mass immigration, rejecting Muslim demands, and defending their borders.

17. ΚΟΙ ΤΗΣ Ε/Κ-Β! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!.. Yeni Şafak Gazetesi İlk Sayfası

18. ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ! Yeni Birlik Gazetesi İlk Sayfası

19. Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΛΩΣΕ, ΣΤΙΣ 30-12-2020, ΠΩΣ, ΥΨΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ”, ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΓΡΑΦΑΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΑΥΤΟ, ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ Ε/Κ-Β ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ, ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ “ΣΟΡΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ” ΜΑΖΙ!..

20. Στρατηγέ! Βάλλε μόνοσ σου, σε ό,τι παρακάτω διαβάσεις, χρώματα, υπογραμμίσεις, πλαγιαστά, κλπ!

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΙΑ ΚΕ ΠΕΚΙΝ, ΣΕΒΑΣΤΕ ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕ! ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ 2021, ΑΝ ΚΥΛΙΣΕΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΝΑ ΛΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ… ΠΑΠΑΡΙΕΣ!

ΓΡΑΨΤΟ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΙ “ΘΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΝ” ΚΑΙ ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ! ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΑΣ ΡΩΣΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΛΑΚΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ, ΣΤΟ “ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΓ” ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΤΕ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΠΧΣΗ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ”… ΣΚΟΤΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΑΡΜΕΝΗ, ΗΔΗ… ΠΕΘΑΜΕΝΟ, ΕΝΑΝ ΑΡΜΕΝΗ ΠΟΥ… ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ Ο “ΔΙΚΟΣ” ΤΟΥ “ΣΟΡΟΣ – ΠΑΣΙΝΙΑΝ”!

ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΨΤΟ, ΣΟΥ ΞΑΝΑΛΕΩ!.. ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ, ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΟ, ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΟΥΕΖ, ΑΦΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΙΘΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ, ΚΛΠ!..

ΜΕΤΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ “ΑΜΑΝ” Η ΔΥΣΗ, ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ “ΧΑΙΡΕΤΕ”!..

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΑΙΣΧΡΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΑ ΕΙΠΕΣ ΣΤΙΣ 26-12-2020, ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΚΕΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, (ΕΝΝΟΩ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ), ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ!..

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΙΣΜΑΗΛ ΑΓΑΡΗΝΕ (ΓΙΕ ΤΗΣ ΔΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ “ΑΓΑΡ”) ΝΑ ΠΑΨΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΡΗΝΗ”, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ “ΑΠΟΘΑΝΕΤΩ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ”, ΕΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΙΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΙΜΑ ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ “ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ” ΚΑΙ “ΝΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΕΙ ΠΡΥΜΝΑΝ”!..

“ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ” ΧΑΚΚΙ ΚΑΙ ΨΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, (ΕΝΝΟΩ Η ΣΕΙΡΙΑ ΣΟΥ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΣΥ)! ΕΜΕΙΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΕΝΩ ΕΣΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ… “ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ”, ΚΛΠ!.. ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥ ΛΙΓΟ ΒΡΕ!.. ΤΕΛΟΣ, ΔΩΣΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ… ΜΠΑΣΜΠΟΥΓ! ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜ/ΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟ “LAW” ΚΑΙ ΓΕΛΑΜΕ!.. ΠΟΛΥ ΜΑΓΚΑΣ!..

-/-