ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ!

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ… ΓΕΥΣΗ)
Paper Thumbnail

ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Dünyayı Yöneten Gizli Güçler – Ümit Sayın (THE SECRET POWERS-SOCIETIES THAT RULE THE WORLD)

Umit Sayin

9/11 Literature,
Fethullah Gülen Movement,
CIA,
Mind Control,
Psychological warfare
 …more ▾
Abstract Sorularla, Resimlerle DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ GÜÇLER Doç. Dr. Ümit Sayın ARKA KAPAĞIN SPOTLARI: • Dünyayı yönetmekte olan gizli güçler nelerdir? • Küresel Elit’in ve Küresel Sermayenin gizli yöntemleri ve örgütleri nelerdir? • Masonik gizli örgütler nedir? • Bu örgütlerin gizli yöntemleri nelerdir? • Masonluk nedir? • Masonluktaki, …read more
Dünyayı Yöneten Gizli Güçler –
 
Ümit Sayın
 
28
Ortadoğu Projesi bu kapsamda ele alınmalı ve Küresel Elitin, Büyük İsrail adı altındaki birplanla Türkiye ve Ortadoğu’daki veya Kafkaslardaki zengin petrol alanlarını ele geçirmeprojesi olarak adlandırılmalıdır.
(Not: EK-
1’deki, Türkiye’deki son petrol yasası ile ilgilimakaleye bakınız)
 
Bugün bakıyoruz ki, Rusya’daki
 
ve Çin’deki Marksist Devrimlerin çoğu karmaekonomi içeren ve kapitalizmle entegre olmuş bir sisteme yani
KARMA
ekonomiye yönelmiş.Devlet işin içinde,
Norveçte, Almanya’da, Fransa’da
 
olduğu gibi, oto
-kontrol sistemleri var;
ama vergilendirme iyi yönetiliyor ve çeteleşmeye izin verilmiyor. Üstelik Devlet güçlü veDevlet bazı şirketlerin, bazı ülkelerde % 30
55 arasında kontrolüne sahip!Hukuk sistemleri bu ülkelerde evrimleşmiş ama yine de mafya var! Üstelik çok güçlü!Benzer bir sistem Türkiye’de ne zaman kurulmaya çalışıldı?
M. Kemal Atatürk
 
tarafından1923’te! Atatürk burjuvazi yaratılmadan daha mükemmel bir sisteme geçilemeyeceğinibiliyordu! Önce Burjuvaziyi ve işçi sınıfını yaratmaya çalıştı! Tüm öngörüleri doğruydu, bir
Bolşevik Devrimi
 yapmaya kal
ksaydı başarılı olamayabileceğini de biliyordu!
KemalistDevrim
, kendi sistemini getiriyordu! Yanlız teorik yönü eksik kalıyor ve geliştirilmeyi
bekliyordu.
Kemalist Devrim
 
pek çok ülkeye örnek oldu! Temelinde mazlum ve sömürülenulusların tam bağımsızlığını ve kayıtsız
şartsız ulusal egemenliğini içeriyordu! 2007’deTürkiye’de Kemalist Devrimin tamamen tasfiye edilmesi aşamasına gelinmişse de, henüzson söz söylenmemiştir.Bugün Türkiye’de (Temmuz 2007) itibariyle bankaların yabancı payı % 42’ye, hisse
s
enetlerindeki yabancı payı % 70’e, hazine ve bono tahvillerinde yabancıların payı 23’lereyükseldiyse; stratejik kurumlar (
Türk Telekom, Tüpraş, PETKİM
 
gibi) bir kaç yıllık karınasatılırken, yabancı bir bankanın (
Citybank
) 3 milyar dolarlık vergi borcu bir bakan imzası ilekaldırılıyorsa
24
 
(üstelik de
City Bank
 ve
Deutsche Bank
gibi bankalar 3-4 milyar dolar gibi
bir parayı bir gecede piyasadan çekerek, 2001 ekonomik krizini yaratmışlardı!), o ülkede
ciddi bir egemenlik ve devlet zafiyeti sorunu mevcuttur
ve bu teşhisi koymak için ekonomistveya iktisatçı olmaya gerek yoktur.
Yeni Dünya Düzeni
,
IMF, Dünya Bankası
 ve
Küresel
Elit
 
pek çok gelişmekte olan ülkeyi sömürürken, Türkiye’yi de bu anaforda yutmak ve
BüyükOrtadoğu Projesi
 ile birlikte 22-
24 Müslüman ülkeyi parçalamak istemektedir.
Mega-kapitalizmin
 
veya emperyalizmin dünyayı ve Türkiye’yi nasıl yoksullaştırdığının rakamlarıortadadır 
25
.
Türkiye’de ve Dünya’da gelişmekte olan ve adına ancak
Postmodern Delilik Çağı
diyerek açıklayabileceğimiz bir sistem
 
öylesine etkili olmuştur ki, insanları adeta aptallaştırıp,onların zekalarıyla alay eden Postmodern sanat, Postmodern Felsefe (
Karl Popper
 ve
George Soros’u
 
bu kapsamda unutmayalım!), Postmodern bilim bir çeşit
Postmodern
Sosyal Çarpıklık ve Çürüme
 yarat
mıştır. Bugün Amerika dahil, dünyanın pek çok ülkesinde
24
 
Aydınlık Dergisi. Haziran 2007 sayıları.
 
25
 http://www.globalissues.org/TradeRelated/Poverty/Corruption.asp
Dünyayı Yöneten Gizli Güçler –
 
Ümit Sayın
 
29
Türkiye’deki gibi bir çeşit
sosyal şizofreni 
 mevcuttur.
Bu öyle bir
sosyal şizofrenidir ki 
,
artık tek kutuplu hale gelmiş dünyada
, sadece
Küresel Sermayenin
 
istediği olabilmektedir;İtalya’da
Berlusconi
 
gibi kanlı
P2-Gladyo-Mafya 
 
örgütü üyesi ve mafya elemanı bir kişi devbasın kampanyaları ile hükümetin başına geçebilmekte; ABD’de
George W. Bush
 gibi
I.Q.’sunun 80 
– 
90’larda
 
olduğu söylenen ve pot üzerine pot kırarak
Bushism 
 isimli yeni birpolitika ve
söylem
 
türünün tanımlanmasına neden olan bir şahıs
 
2 kez Amerikan başkanıolarak seçilebilmekte;
Sarkozy
 
gibi bir yabancı düşmanı, yabancı kökenlilerden oy alarak
Fransa Cumhurbaşkanı
seçilebilmekte;
Yeltsin
gibi bir
etki- 
ajanı 
 ve vatan haini
, tümRusya’daki sosyal sistemin ve ekonominin rezilini çıkardıktan ve Rusya’yı daha çok IMF’ninkölesi haline getirip, tüm sosyal reformları ortadan kaldırdıktan sonra, tekrar propaganda ileseçimleri kazanabilmektedir. Türkiye’de ise Cumhuriyet Devrimini yıkmaya ant
 
içmiş kişiler,Anayasal düzeni kaldırmaya, değiştirilemiyecek maddeleri değiştirmeye ve Atatürksüz birAnayasa kurmaya çalışanlar ülke yönetiminde
 en etkin konuma gelebilmektedirler.
Dünyainsanları 1990’dan sonra Soğuk Savaşın bitmesiyle iyice aptallaştırılmışlar, teknolojikoyuncakların (cep telefonu, bilgisayarlar, şans oyunları, televizyon, uyuşturucular, teknolojikdiğer tüketim malzemeleri, v.b.) cazibesine kapılmış bir vaziyette kendilerini tamamengerçekleri görmekten uzaklaştırmışlardır. Bir
Küresel Şizofreni, bir Küresel DüşünceBozuklukluğu, bir Küresel Kişilik Parçalanması
 
ile karşı karşıyayız. Evet,
Kapitalist KişilikBozukluğu
 
olarak belki yüzyıllar sonra tanımlanabilecek olan bir sahtekar, iki yüzlü, tutarsız,sadece o anı düşünen
 
ve yaşayan
,
yalancı, mantıktan ve bilimden uzak, çıkarcı, üçkağıtçı,egoist, çeteleşmeye müsait, insanlığa düşman bir kişilik yapısı ile karşı karşıyayız.
 
1990’lardan sonra muteber olan
Kapitalist Kişilik Bozukluğu’dur 
.
Bu çağda dünya dengelerini adeta bazı baronlar veya Küresel patronlarbelirlemektedir. Örneğin, 2000 yılında
Taliban’ın
 
etkisiyle Afganistan’da uyuşturucu üretiminerdeyse sıfıra düşmüş; ABD’nin Afganistan’ı 2001’de işgal etmesiyle birlikte bu miktar1999’daki miktarının bile üstüne aniden yükselmiştir 
26
. Tüm dünya’da akmakta olanuyuşturucu
uyarıcı miktarı toplam 0.8
1 trilyon dolardır (300
400 milyar doları narkotikanaljeziklerden ve eroinden geliyor). Aklanan bu güç, Uluslararası Şirketler 
e, Petrol
tröstleri
ne, baronlara ve
Küresel Elite
 daha
da güç katmış ve
2004’te
 
dünyadaki
8.3milyon
 
en yukarıdaki zenginlerin malı dünya nüfusunun
% 0.13’ünü
 
oluşturmasına rağmen,bu kişiler dünyadaki tüm mal varlığının % 25’ine sahiptiler
27
.
Karl Marx, Das Kapital’i
 
yazarken, elinde bugünkü ekonomi, bilim
 ve teknoloji ile ilgili parametrelerin, verilerin ve
bilgilerin hiçbiri yoktu tabii ki!
Lenin
,
1917 Devrimini
 
yaparken de, Nükleer tehditin,
bilgisayar ve
internet bilgi çağının
, petrol ürünleri çağının ne olduğunu hiç bilmiyordu.
Mao ZeTung
, Çin halkını açlıktan kurtaran Büyük Devrimini yaparken de, kapitalist sisteminteknoloji, bilim ve dünyadaki tüketim malzemelerini böylesine acımasız ve sınırsız
26
 
Ümit Sayın
.
Gizli Örgütler, 11 Eylül ve BOP
,
İst.:
Neden Kitap,
4. Genişletilmiş baskı,
 2006.
27
Associate Press 
, June 9, 2005.
Dünyayı Yöneten Gizli Güçler –
 
Ümit Sayın
 
30
kullanacağını bilmiyordu. Bugün
Çin’de
 veya
Tailand’da
 
Nike
 
ayakkabılarını üretenfabrikalarda çalışan çocukların o ayakkabılar ABD’de tanesi 50
60 dolara satılırken, günde
sadece 10-
15 sente çalışacaklarını ve tüm gün bir tabak pirinç ile idare edeceklerini de
bilmiyordu!
Postmodern Kapitalist çağ tam bir
delirium 
 
ve çıldırma dönemini yaşamaktadır. Bir
an
aforun içinde hızla kendi kendini de yoketmeye, insanlığa, tüm kültüre
 ve gezegene zarar
vermeye devam etmektedir. Buna karşı alternatifler mutlaka gelişecektir. Türkiye Cumhuriyetibu vahşi kapitalist, saldırgan, işgalcı, sadist sisteme alternatif üretmesi olası ülkelerdenbirisidir. Türk yazarlarına, ekonomistlerine ve düşünürlerine, felsefecilerine büyük işdüşmektedir. 21. Yüzyıl Ortadoğu’da müslüman kültürler ile Haçlı kültürünün vereceğiekonomik savaşlara veya silahlı, tüfekli savaşlara gebedir. Bekleyip göreceğiz, yeni sistemlerüretilebilecek mi? Yoksa vahşi postmodern kapitalizm bu gezegenle birlikte kendi kendini yok
edecek mi?
Evet, dünyayı tröstler, korporatlar (büyük çokuluslu şirketler) ve dev uluslararası çokuluslu aşırı kapitalist eğilimli
 
dev şirketler yönetmektedir. Bu şirketlerin hakimiyeti için ise devbir gizli örgüt ağı, gizli masonik ağ ve istihbarat örgütü ağı örülmüştür. Ekler kısmında
CIA
 
bağlantılı şirketlere baktığınızda bunların bir kısmının dev şirketler listesinde de yer aldığınıgörürsünüz.
CIA
 
elemanları kendi aralarında teşkilata ŞİRKET (Company) derler, gerçekten
de
CIA
 
bir şirketler ağı gibi ve şirketlerle birlikte çalışır.
CIA
 
ve benzeri bazı istihbaratörgütleri bu şirketlerin dünyadaki kayıtsız şartsız hakimiyetinin polisiye ve askeri gücüdür.Her türlü kirli, örtülü (kovert) operasyonu yaparlar. Bunların içinde Amerikan şirketlerininçıkarlarını yurt dışında korumak da vardır. Aşağıda sıralanan 1999’daki en yukarıdaki 200şirketin 82’si ABD’de var olan 30 civarındaki istihbarat örgütünün ve gizli örgütyapılanmalarının (CFR, Bilderberg, Skulls and Bones, Round Table veya Bohem Klübü vb.)sayesinde bu güce erişmişlerdir. Aşağıda bu en yukarıdaki 200 şirketin özellikleriözetlenmiştir.
 
DÜNYAYI YÖNETMEKTE OLAN GİZLİ GÜÇLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN ENTEPEDEKİ 200 ŞİRKETİN 1999’DAKİ DÖKÜMÜ
 
1.
Aşağıdaki tablolarda dünyadaki 21. yüzyıla girerken 1999’daki en yukarıdaki 200şirketin dökümü verilmektedir. Küresel Elitin sahip olduğu şirketlerin, kara paradışındaki, legal tröstleri
 
ve şirketleri bunlardır.
 2.
Bu şirketlerde yaklaşık 22.7 milyon kişi çalışmaktadır.
 3.
Bu şirketler dünyadaki ekonominin 1999’da
 
yaklaşık % 30’una sahiptiler. Bugün(2005) ise yaklaşık % 40’ına sahiptirler.
 4.
Bu şirketlerin birleşik satışları en yukarıda kalan
 
10 ülkenin dışındaki dünyadakitüm üretiminden ve GDP’ sinden fazladır.
 5.
Bu şirketler tüm dünyadaki ekonomi veya siyasi konularda söz sahibidirler vepek çok konuda kararları onlar alırlar.
 6.
Bu şirketlerden 82’si ABD şirketidir, 41’i ise Japon şirketidir 
. Ama bu Japon
şirketleri de ABD şirketleri tarafından kurulmuş veya hisselerine ortakolunmuştur.
 
Dünyayı Yöneten Gizli Güçler –
 
Ümit Sayın
 
31
7.
1999’da bu şirketlerin yıllık gösterilen resmi ciroları 8.3 trilyon dolar, karları ise,385 milyar dolardı. Bu resmi sayılar genellikle gerçek ciroların veya kazançlarınçok daha ufak miktarıdır ve 5
7 kat daha fazlası söz konusudur.
 8.
Birleşmiş
M
illetlerin resmi verilerine göre uyuşturucu (eroin) ticaretinden eldeedilen miktar bile yılda 325 milyar dolar civarındadır. Bu kara para adı geçenbüyük şirketlere de akmaktadır. Dolayısı ile verilen bu resmi sayılar çok dagerçeği yansıtmamaktadır.
 
Dünyayı Yöneten Gizli Güçler –
 
Ümit Sayın
 
32
Şirket Ciro Kar İşçi Sayısı Alan Ülke
 (milyon $) (milyon $)

“ΟΙΝΟΧΟΟΣ”

-/-