Πολιτική Απορρήτου

H πολιτική αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

Ποιοί Είμαστε
ο Ιστότοπος https://ellinikosthrilos.gr/ είναι ενας ιστότοπος προσωπικού χαρακτήρα προβολής προσωπικών απόψεων σχετικά με τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων:
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όταν:

  • Αποστέλετε κάποιο σχόλιο σε άρθρο
  • Μας αποστέλετε κάποιο email.
  • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Θρύλου (cookies).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς είναι αποκλειστικά τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας σε κάποιο σχόλιο ή αποστολή email ή χρησιμοποιείτε κατά την περιήγηση στον ιστότοπο.Στις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς συγκαταλέγονται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο , διεύθυνση e-mail.
  • Τις προτιμήσεις ή προσωπικές πληροφορίες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως:

  • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας.
    Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

Να απαντάμε στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας αναφορικά με τα άρθρα μας.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από το νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις πάψει να υφίσταται ο σκοπός επεξεργασίας τους. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας, στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Personal Security, εκτός εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις προωθητικές μας ενέργειες.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, σε:

Δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, στις οποίες οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες όταν αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν, για την προστασία από απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, ή για να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Ο Ελληνικός Θρύλος βελτιώνει διαρκώς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μή εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας συνεργαζόμενος επαγγελματίας – ιδιώτης παρέχει σε εμάς, ή για λογαριασμό μας, υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει οδηγιών και κατευθύνσεων της Personal Security και μόνο για τους σκοπούς που έχoυμε εμείς ορίσει. Εφόσον απαιτείται, προβαίνουμε σε κατάλληλους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραπάνω συνεργατών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να σας εξηγούμε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, διατηρούμε, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες διορθώσεις. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε διαγραφή τους.

Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή να εναντιωθείτε σε αυτή για δικούς σας λόγους. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από προωθητικές ενέργειες, ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές επικοινωνίας για σκοπούς προώθησης προϊόντων-υπηρεσιών (όπως το e-mail, το τηλέφωνο, κλπ).

Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinikosthrilos.gr υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ο Ελληνικός Θρύλος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).