Προς Τον Κον Υπουργό “Προστασίας Του Πολίτη”… “Ενταύθα”!

Σεβαστέ μου Υπουργέ!

Χαίρε!

Θα είχες ήδη “στο πιάτο” τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, αν(!) στα κρίσιμα “πόστα”  είχες ανθρώπους που να γνώριζαν την δουλειά τους!

Αυτοί που έχεις, αγαπητέ Μιχάλη, σε θέσεις “υψηλής ευθύνης” ή αλλιώς “υψηλών κρατικών απαιτήσεων” είναι επιχειρησιακά από “λίγοι”, έως “ελάχιστοι”!.. (Και ο “δικός” σου στην “ΓΑΔΑ”/”Ασφάλεια”, μέσα σ’ αυτούς).

Προφανώς και στην “ΕΛΑΣ”, όπως και στις ΕΕΔ, ανέρχονται άτομα φατριών, όπως πολιτικών, επιχειρηματικών, και άλλων!..

Αν πραγματικά είσαι “καθαρός”, όπως εμείς πιστεύουμε(!!!), τότε ΑΛΛΑΞΕ-ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ!..

Τώρα φυσικά δεν μπορείς, αφού οι κρίσεις ολοκληρώθηκαν! Μπορείς όμως να ασχοληθείς από τώρα, για του χρόνου, και κυρίως μπορείς, από τώρα, να δημιουργήσεις τις συνθήκες, ώστε στην “ΕΛΑΣ” να ανέρχονται οι πραγματικά ικανοί και όχι τα όποια πολιτικά απολειφάδια, που προβάλλονται, “πατώντας” στις ικανότητες και στους “γεννητικούς αδένες” υφισταμένων τους!

Οι “ΑΓΓΕΛΟΙ”, που σ’ αγαπάνε, ξέρουν!..

 

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-