Προς Τους Φίλους των “Ελληνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών”!..

Φίλοι των Ελληνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών!

– Όταν ένας Τούρκος Κεμαλιστής (σκληροπηρυνικός) Στρατηγός, όπως ο Αντγος (ΠΖ – Κ/Δ) – (Ε.Α.) Ισμαήλ Χακκί ΠΕΚΙΝ, (Τ/ΣΣΕ, Τάξεως: 1972), ο οποίος διετέλεσε, μεταξύ των άλλων, και(!) Δντης Πληροφοριών, του Τ/ΓΕΕΔ, από το 2007, μέχρι και το 2012, λίγο πριν από την αποστρατεία του, [ένας ανώτατος Αξκος που στην καριέρα του έλαβε μέρος στην τ/εισβολή στην Κύπρο το 1974, όπως και συμμετείχε, πολύ αργότερα, και σε συμπλοκές με μαχητές του ΡΚΚ, στη ΝΑ Τουρκία, ένα στέλεχος που τον Αυγ. του 2013 φυλακίστηκε στις Φυλακές του Χασντάλ , λόγω της υπόθεσης ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ, και που από το 2015, είναι μέλος του πιο Εθνικιστικού Κόμματος της χώρας του, του Κόμματος “Πατρίδα” / “Vatan Partisi” και πρώην “Εργατικό Κόμμα” / “İsçi Partisi“, του “γνωστού” ΠΕΡΙΝΤΣΕΚ)], αναφέρει τα παρακάτω, σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας -κατ’ ουσίαν- στην Τουρκία Εθνικών Πληροφοριών, (“εν όψει” μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο Κος ΠΕΚΙΝ, ενός μεγάλου πολέμου, στον οποίον θα εμπλακεί η χώρα του), τότε μήπως θα έπρεπε και εσείς -πιθανώς- να προβληματιστείτε, έστω, στην ανάγκη της δημιουργίας κάτι νέου και παρόμοιου στην Ελλάδα, η οποία ποτέ ουσιαστικά δεν είχε “εθνικές πληροφορίες”; (Δεν συζητάω / -με Κοι και Κες, για στρατιωτικές πληροφορίες, που κάποιοι, κυρίως… έμποροι Πληροφοριών, δεν επιθυμούσαν και δεν επιθυμούν τη… δημιουργία τους, και ουσιαστικά την… πολεμική, από την ειρήνη, Οργάνωσή τους, στην χώρα μας);

– Τί λέτε; *

– Διαβάστε λοιπόν, φίλοι και φίλες των υπόψη Υπηρεσιών, όπως και οι επικεφαλής σας, τί λέγει ο Τ/Στρατηγός, για την χώρα του και την ανάγκη της δημιουργίας εκεί Εθνικών Πληροφοριών και… σκεφτείτε λίγο, αν θέλετε και όσοι τυχόν θέλετε!

* Θυμηθείτε ότι σας έχω γράψει πως από τα τέλη του 2015, οι ΤΕΔ αποφάσισαν σε ΣΕΑ τους, (στο τελευταίο τους, αν θυμάμαι καλά), να ασχοληθούν, “καθαρά” πλέον και μόνον, με την Άμυνα της χώρας τους, με την ΕΘΝΙΚΗ τους ΑΜΥΝΑ και να… “απεξαρτηθούν” από την ΝΑΤΟ-ϊκή όμοια!!!

                                                                                           ΧΑΙΡΕΤΕ“! 

                                                                                      ΕΛΛΗΝΑΣ

– / –

İsmail Hakkı Pekin

Aydınlık Gazetesi, 31.1.2017

Milli istihbarata olan ihtiyaç

Türkiye bir savaşa doğru çekiliyor. Dünkü yazımda da belirttim, önümüzde fazla bir seçenek yok. Ya teslim olacağız ya da savaşacağız. Ama görünen o ki içinde bulunduğumuz şartlar ABD ve Avrupa desteğindeki PKK ve onun türevleri ile hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında savaşmak zorunda kalacağız. Birinci dünya savaşından sonra emperyalist ülkeler Türkiye’yi paylaşmak ve Sevr’i kabul ettirmek için nasıl Yunanlıları kullanmışlarsa günümüzde de PKK ve onun türevlerini kullanıyorlar ve daha fazlasını da kullanacaklardır. Hem de Türkiye’ye karşı savaş ilan ettirerek. Ayrıca IŞİD teröristlerini de üzerimize salarak takviye edecekler PKK ve türevlerini.

– Türkiye’nin böylesi bir savaş için milli olan, milli çıkarlarımıza uygun değerlendirmeler yapabilen, milli çıkarlara uygun savaş yürütecek milli teşkilatlara ihtiyacımız var. İçi boşalmış, çürümüş, bir değer, bir fikir, seçenek üretemeyen teşkilatlarımızı yeniden ele almalıyız. Çünkü bundan sonra yapacağımız mücadelede milli düşünecek, milli olarak değerlendirecek ve milli çıkarlar doğrultusunda hareket edecek teşkilatlara, insanlara hem de güvenilir insanlara çok ihtiyacımız olacak.

– Milli olması gereken teşkilatlarımızın başında istihbarat teşkilatlarımız geliyor. Türkiye’deki istihbarat teşkilatları bir şekilde ABD, İngiliz, Alman istihbarat teşkilatlarının kontrolünde ya da onların içimize sızdırdığı ajanların etkisi altında. Ayrıca FETÖ’nün bu teşkilatlarımıza bulaştırdığı virüs bütün çabalara rağmen temizlenmiş değil. O zaman yapmamız gereken istihbarat teşkilatlarını milli çıkarlarımız doğrultusunda yenilemek, yeniden teşkilatlandırmak veya sıfırdan yeni teşkilatlar oluşturmak olmalıdır. Ajan ve virüs bulaşmamış yeni ve tamamen milli istihbarat teşkilatları tesis etmek görev olarak önümüze konmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin acelesi vardır. Çünkü gelişmeler Türkiye’yi milli bir seferberliğe ve bir savaşa doğru itmektedir. Ülkeyi yönetenlerin milli kafalardan çıkan milli çıkarlarımızla uyumlu analiz ve değerlendirmelere ihtiyacı vardır. Hem de hiçbir ülkenin etkisinde kalmadan.

– Bu ihtiyacın karşılanması için hem iç hem dış istihbarat hem de askeri istihbaratın yeniden yani sıfırdan yapılanması gerekiyor. Bu konuda herhangi bir ülkenin istihbarat konseptine, danışmanlığına, talimnamelerine, okullarına, malzemesine ihtiyacımız yok. Sadece milli çıkarlara odaklanmış, milli düşünen, Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre teşkilatlandırılmış, hem stratejik, taktik hem de teknik istihbaratı, istihbarata karşı koymayı ihtiva eden, operasyon yetkisi olan ve ülkenin en üstteki icra organına bağlı, birbiriyle koordineli çalışan, görev tanımları yapılmış milli istihbarat teşkilatlarının bir an önce tesisi acil ihtiyaçtır. Mevcut istihbarat teşkilatları önümüzdeki gelişmelerin ve bizi bekleyen büyük savaşın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Sadece isim olarak millidir. Bu acil ihtiyacın gecikilmeden giderilmesi gerekmektedir. Milli istihbarat teşkilatlarının sıfırdan teşkili bu teşkilatlar küçük bile olsa milli olmalarından dolayı hayati önemdedir. Bu görev Türkiye’nin bekası ve bu topraklarda yaşamamızın, Milli mücadele döneminde olduğu gibi yeniden doğuşumuzun garantisidir, olmazsa olmazıdır.

                                                                                                  – / –