Ρε Τούρκοι! “Γράμματα Είναι Ή (Διαζ) Αριθμοί”;

Φίλοι μου!

ω1

ω4

1. “Πάμε να δούμε” λίγο τις ΤΕΔ και το πώς… σκέπτονται σήμερα για τους… Έλληνες και τα… εδάφη τους!..

    α. ΘΕ ΘΡΑΚΗΣ

ω5

         (1) Διευκρινίσεις

              (α) Όταν οι ΤΕΔ διεπίστωσαν ότι oı ΕΕΔ γνωρίζουν για την 66 ΤΘΤ (του 3ου ΣΣ), τότε, με το αιτιολογικό της συμμετοχής της στο Ιουλιανό, Χειραγωγημένο απ’ τον ΡΤΕ, Γκιουλενικό Κίνημα, του 2016 και στο πλαίσιο της αποφάσεώς τους να “αδειάσουν”, από Μονάδες και Μ. Μονάδες, την Πόλη και το Νομό της, “για τον φόβο των… Ιουδαίων” (λέγε με νέες αντι-Ερντογανικές στρ-κές… κινήσεις, κλπ, καταλάβατε), την μετακίνησαν “φανερά”, από την Πόλη, στην Ραιδεστό / Tekirgağ!

– Αυτή η Ταξχία, η Ταξχία… “Φάντασμα, θα αποτελέσει ΕΙΤΕ(!) δύναμη εφεδρείας στην επιθετική κατά της Ελλάδος εκδήλωση ενεργείας του 2ου ΣΣ (Κ.Π. / 1ης Στρατιάς: 4η Μ/Κ ΤΑΞ + 95 ΤΘΤ και 8η Μ/Κ ΤΑΞ + μέρος της 95 ΤΘΤ), καθώς και, κατόπιν τυχόν ευοδόσεως αυτής, δύναμη η οποία θα αναλάβει και αποστολές ασφαλείας, σταθεροποιήσεως, παγιώσεως, κλπ, ΕΙΤΕ(!) δύναμη “1ης γραμμής (βλέπε παρακάτω “εναλλακτική”), η οποία θα επιτεθεί μαζί με την 4η Μ/Κ ΤΑΞ, της Κεσσάνης, (ολιγότερο πιθανό), στην κατεύθυνση ΚΠ του 2ου ΣΣ, προωθημένης παράλληλα και με αποστολή πλέον εφεδρείας – ασφαλείας, της 2ας ΤΘΤ, ενώ η 95 ΤΘΤ των Μαλγάρων θα αναλάβει να επιχειρήσει μαζί με την 8η Μ/Κ ΤΑΞ, ολόκληρη ή μέρος της με την 8η Μ/Κ ΤΑΞ, και το υπόλοιπό της εφεδρεία!

– “Γράψτε την στο μυαλό σας” λοιπόν, αρχικώς και κυρίως ως φερόμενη… Προωθημένη Δύναμη Μετόπισθεν, διατιθέμενη από το 3ο ΣΣ, υπό επιχειρησιακή διοίκηση στο 2ο ΣΣ, (αναλόγως βεβαίως πάντα της εξελίξεως του αγώνος, για τις ΤΕΔ) και θα είστε… ΟΚ!..

– Η εναλλακτική“(!), σχεδιασθείσα από το Τ/ΓΕΕΔ, περίπτωση και ήδη αναφερθείσα, είναι η χρησιμοποίηση της 66 ΤΘΤ ως… δυνάμεως εισβολής, στην κατεύθυνση της ΚΠ του 2ου ΣΣ, μαζί με την 4η Μ/Κ ΤΑΞ, της Κεσσάνης, με ταυτόχρονη αρχική προώθηση της 2ας ΤΘΤ, του 3ουΣΣ, [που τώρα εδρεύει στο Μάλτεπε, της Πόλης (έδρα 1ης Στρατιάς) και έχει κυρίως ειδική εκπ-ση σε θέματα τάξεως και ασφαλείας, εντός αστικών περιοχών], στη θέση που είναι τώρα η 66 ΤΘΤ (Ραιδεστός) και με αποστολές, όπως οι αναφερθείσες παραπάνω, της 66 ΤΘΤ!

               (β)   Η 95 ΤΘΤ (Μάλγαρα) φέρεται ότι αρχικώς θα επιχειρήσει βιαία διάβαση του Έβρου π., [πιθανότατα μαζί με την 4η Μ/Κ ΤΑΞ (Κεσσάνη)], διαθέτουσα μέρος της για κοινή επιχείρηση με την 8η Μ/Κ ΤΑΞ (Ραιδεστός), πιθανότατα στο ύψος μεταξύ Τυχερού – Σουφλίου, (όρια και νοτίως αυτών, των ελληνικών 7ης Μ/Κ ΤΑΞ και 50 ΜΚ ΤΑΞ), στο πλαίσιο υλοποιήσεως απλής υπερκεράσεως“(!) των ελληνικών δυνάμεων αμύνης! [Δηλαδή “απλής υπερκεράσεως” της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΧΙΑΣ (ΠΖ)]!

[ΠΡΟΣΟΧΗ: H ενέργεια αυτή είναι ενταγμένη στο βασικό σχεδιασμό της ΚΠ των ΤΕΔ! (Κατεύθυνση τ/ΚΠ: Μάλγαρα – Κεσσάνη – Υψάλα – Αλεξ-πολη – και… εκείθεν)].

        (γ) Η 3η ΤΘΤ, Ραιδεστός / Τσερκέζκιοϊ, (παρ’ ότι… παρουσιάζεται ως εφεδρεία) φέρεται ότι έχει σχεδιασθεί ως η πρώτη ΤΘΤ, η οποία αρχικώς θα επιχειρήσει βιαία διάβαση του Έβρου π., πιθανότατα στο ύψος μεταξύ Σουφλίου – Διδυμοτείχου (περίπου περιοχή πιθανού “Σημείου Συνδέσμου” 2ου και 5ου ΣΣ), στο πλαίσιο υλοποιήσεως διπλής υπερκεράσεως“(!) των ελληνικών δυνάμεων αμύνης! [Δηλαδή “διπλής υπερκεράσεως της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΧΙΑΣ (ΠΖ)! Γι’ αυτό και “ανέβασαν” στην Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü, το 102 ΣΠΒ]!

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Και η ενέργεια αυτή είναι ενταγμένη στο βασικό σχεδιασμό της ΚΠ των ΤΕΔ! (Κατεύθυνση τ/ΚΠ, που θα αναλάβει το 2ο ΣΣ: Μάλγαρα – Κεσσάνη – Ύψαλα – Αλεξ-πολη – και… εκείθεν)]!..

– Πιθανότατα, η 3η ΤΘΤ θα επιχειρήσει μαζί με την 65 Μ/Κ ΤΑΞ (Babaeski)!

          (2) Παρατηρήσεις

                (α) Με τις 2 αυτές τ/”υπερκεράσεις” της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΧΙΑΣ (ΠΖ)

                    1/ Προκαλείται  μεγίστη  σύγχυση στον αμυνόμενο  και  αδυναμία αλληλοβοηθείας μεταξύ των αμυνομένων Σχηματισμών, οι οποίοι είναι όμοροι και δέχονται ταυτόχρονη προσβολή – υπερκέραση στον Τομέα τους!

[Ουσιαστικά ο Προϊστάμενός τους, (λέγε με ΧΙΙ Μ/Κ Μχία), δέχεται υπερκέραση (απλή και διπλή) στη Ζώνη του και συγκεκριμένα στους τομείς αμύνης 2 εκ των αμυνομένων Σχηματισμών του]!

                2/ Δημιουργείται επίσης ταυτόχρονο πρόβλημα πλευρικής ασφαλείας στον αμυνόμενο, ο οποίος δέχεται στην Ζώνη του υπερκέραση!

[Ήτοι στις 7 και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, όπως και στον προϊστάενό τους Σχηματισμό, που διοικεί τον αγώνα, ήτοι την ΧΙΙ Μ/Κ Μχία (ΠΖ), η οποία, εκ των δεδομένων / εκ των πραγμάτων, καθίσταται Τακτική Μχία, μειονεκτούσα ήδη σε δύναμη, (ο Τούρκος θα επιτεθεί σε σχηματισμούς ζευγών (ΤΘ-ΠΖ) ή αλλιώς σχηματισμούς 2 – 2 και με αναλογία δυνάμεως -τουλάχιστον- 3:1) και μη έχουσα την “πρωτοβουλία των κινήσεων, πρωτοβουλία της οποίας την ανάληψη, οι τ/υπερκεράσεις εμποδίζουν περαιτέρω, μεγιστοποιώντας έτσι το αμυντικό πρόβλημα]!.. 

                      3/ Διευκολύνεται επομένως έτσι, όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, τα μέγιστα η τ/επιθετική ενέργεια, στην κατεύθυνση της ΚΠ της!

        (β) Ταυτόχρονα(!) με τις 2 παραπάνω προσβολές – υπερκεράσεις, οι ΤΕΔ θα επιχειρήσουν αιφνιδιαστικά να “κατεβάσουν” (αερομεταφοράδυνάμεις Κομμάντος, πιθανότατα απ’ το 5ο Σύνταγμα Κομμάντος, της Βιζύης, (ένα και ένα Τάγμα αντιστοίχως, ή ένα και ένα Τάγμα (-), που πιθανώς να ενισχυθούν μερικώς και από Κομμάντος άλλων περιοχών της Τουρκίας και ίσως και από… ψήγματα Ειδικών Δυνάμεων” / “Bordo Bereli) στα νώτα των ελληνικών Δκσεων, στων οποίων τις Ζώνες θα επιχειρηθεί τ/υπερκέραση και συγκεκριμένα στο ύψος των εφεδρειών(!) των 7ης Μ/Κ ΤΑΞ και 50ης Μ/Κ ΤΑΞ!

Τάγμα Κομμάντος* (3ο κατά σειράν, πλήρες εδώ και αερομεταφερόμενο και αυτό) θα επιχειρήσει αιφνιδιαστικά να καταλάβει την ευρύτερη -κρίσιμη- περιοχή της διαβάσεως “Κίρκης – Ατάρνης”, (και περιοχή Σαπών), στα νώτα της αμυνομένης ΧΙΙ Μ/Κ Μχίας, όπου και θα προσπαθήσει να αγκιστρωθεί, μέχρι, της επιθυμητής απ΄τις ΤΕΔ, ευοδόσεως της ενεργείας των δυνάμεών της, ήτοι αυτής της ΚΠ της, όπως και(!) αυτών των 2 υπερκεράσεων, καθώς και μέχρι της τελικής συνενώσεως όλων αυτών, στην περιοχή εκείνη]!

* Όταν λέμε Κομμάντος (“μπλε μπερέ“) πλέον στην Τουρκία, εννοούμε τον άνδρα που έχει λάβει -για να το πω… ελληνικά– εκπ-ση Κ/Δ και Αλεξ-τή (λαμβάνουν πλέον όλοι οι Κομμάντος ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠ-ΣΗ) και δεν εννοούμε Ειδικές Δυνάμεις / “Bordo Bereliοι οποίες υπάγονται στον κάθε φορά / στον εκάστοτε… Κο Ακάρ και οι οποίες έχουν λάβει ξεχωριστή ειδικη εκπ-ση, ανάλογη -για να αντιληφθείτε- εκείνης των αμερικανικών “Ειδικών Δυνάμεων”! (Θεωρητικά πάντα)!..

          (γ) Θα έχει προηγηθεί ασφαλώς, από πλευράς Τούρκων, η επιδιωκόμενη στις περιπτώσεις αυτές… ισοπέδωση, δια του τ/ΠΒ, όλων των χώρων των εφεδρειών, των αμυνομένων ελληνικών Μ/Κ ΤΑΞ, στην ΖΕ της ΧΙΙ Μ/Κ Μχίας!

[Γι’ αυτό και πρώτη προτεραιότητα της τ/κατασκοπείας (Κατασκοπεία, δηλαδή λέγε με… τ/ΥΠΕΞ/Προξενείο Κομοτηνής, “Φυτεμένοι” στην μουσουλμανική μειονότητα, πρώην “Bordo Bereli” και νυν επιχειρησιακοί Υπάλληλοι της ΜΙΤ, (απ’ αυτούς που λέγονται, ΟΚ “γκρόσο – μότο”, “ο στρατός της ΜΙΤ”), οι ελληνόγλωσσοι και ελληνομαθείς άνδρες των τ/Πληροφοριών, του Τ/ΓΕΕΔ/ΥΣΠ, που υπηρετούν -με πολιτικά- στην στρ-κή… ΜΙΤ(ο)Μονάδα, που διοικεί Σχης, του Ν. Αδρ-λεως, με έδρα την Αδριανούπολη και τα Όργανά τους (κυρίως Μουσουλμάνοι), στη Δ. Θράκη / τέτοιες Μονάδες του Τ/ΓΕΕΔ/ΥΣΠ, υπάρχουν σε μείζονες, και εκτιμηθείσες ως κρίσιμες, περιοχές της τ/επικράτειας, κλπ) είναι κυρίως(!) ο εντοπισμός του ακριβούς χώρου των ελληνικών εφεδρειών, μέχρι και επιπέδου Τάγματος, καθώς και η Μονάδα ή οι Μονάδες, με τις ονομασίες τους βεβαίως, που τις καταλαμβάνουν]!

               (δ) Το  πρόβλημα  της  αμυνομένης ΧΙΙ Μ/Κ Μχίας θα μεγιστοποιηθεί περαιτέρω, διότι εκτός των τ/ τεκταινομένων, όπως αυτά ήδη περιεγράφησαν, στο Βορρά της (αριστερό… στεριανό πλευρό της) και στα Νώτα της, αυτή θα δεχθεί παράλληλα(!) ταυτόχρονη(!):

                1/ Αεροπορική έφοδο”, ήτοι επιχείρηση εξ αέρος καταλήψεως, του α/δ της Πόλεως, της Αλεξανδρουπόλεως, από δύναμη επίσης αερομεταφερόμενου τ/Τάγματος Κομάντος (ή Τάγματος μείον)!

– Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αντί αερομεταφοράς, αεραπόβαση αντιστοίχου τ/δυνάμεως, αναλόγως της τακτικής καταστάσεως, την δεδομένη στιγμή του τουρκικού αυτού… εγχειρήματος! (Αν πχ η ΤΠΑ κάνει “καλή δουλειά”, λογικό είναι να ακολουθήσει αερομεταφορά)!

(Με την παλιά τ/στρ-κή ορολογία θα λέγαμε “αεραπόβαση από δύναμη Τ/Αλεξ-τών“, ενώ τώρα, πρέπει να λέμε, πχ κατά την “εκτίμηση πληροφοριών“, κανονικά, “αεραπόβαση από δύναμη… Τ/Κομμάντος“).

                     2/ Τ/Αποβατική**, κατά τα γνωστά (!!!), επιχείρηση, στην παραλιακή ζώνη Αλεξ-πόλεως – Κομοτηνής, πχ από Δίκελλα, Μάκρη και… “όσο πάει”!..  Άρα εδώ θα έχουμε εμφάνιση Τούρκων Π-Ν, καθώς και SAT – SAS!..

[Τονίζω ότι η δύναμη των Τ/Π-Ν, του ΤΠΝ, σήμερα (IZMIR / YENİ FOCA), είναι στην πραγματικότητα 2 Ταξιαρχιών(+), ήτοι 7000+ άτομα και όχι μιας Ταξιαρχίας, όπως ξέραμε έως τώρα, με αποτέλεσμα ύπαρξη εκπ-νου προσωπικού, για διενέργεια, όπου αλλού, επιπροσθέτων απαιτουμένων επχ-σεων, πλην δηλαδή αυτών που έχουν σχεδιασθεί με στόχους κάποιο ή κάποια από τα ελληνικά νησιά]!.. 

                3/ Τ/Αποβατική, επίσης κατά  τα  γνωστά και πάλι,  επιχείρηση, στην παραλιακή ζώνη Κομοτηνής – Ξάνθης!

** Για τις τ/αποβατικές, στην Δ. Θράκη, ενέργειες, σας παραπέμπω στο τ/σχέδιο επιθέσεως κατά της Ελλάδος / Δ. Θράκη, που, απ’ εδώ, σας είχαμε κατά το παρελθόν παρουσιάσει! “Πάτε πίσω” εδώ, βρείτε το και διαβάστε το!

                        4/ Προσπάθεια Κ/Φ του Ραντάρ της ΕΠΑ, στον Ίμερο / Κομοτηνής, του Ν. Ροδόπης.

[Δίνουν ιδιαιτέρα σημασία σ’ αυτό! Η ΤΠΑ γενικώς, θα επιδιώξει να ισοπεδώσει στη Δ. Θράκη, όλα τα ενδιαφέροντα “Πεδία Ε-Τ… Ανταγωνισμού” (sic) και κυρίως τους χώρους των ελληνικών εφεδρειών!

                        5/ Προς  τούτο,  όπως  γίνεται  αμέσως  αντιληπτό,  ιδιαιτέρα  σημασία  λαμβάνουν, στην όλη αυτή τ/μείζονα διακλαδική ενέργεια, (αλλά και για τον αμυνόμενο), η ναυτική Βάση της Καλλιπόλεως (Gelibolu) και το τ/ ενιαίο, προωθημένο, διακλαδικό, “Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επχ-σεων”, που εδρεύει στο Εσκί Σεχήρ (Eski Şehir / Δορύλαιον)! (Ίδια σημασία υπέχουν οι 2 αυτές αναφερθείσες τ/Βάσεις και για την όποια ή όποιες τ/ενέργειες στο Αιγαίο)!.. 

           (ε) Όπως  λοιπόν  γίνεται  αντιληπτό  αγαπητοί,  “μιλάμε”  για  μια  άριστη  σχεδιασμένη συντονισμένη και κεντρικά ελεγχόμενη, διακλαδική τ/επχση, κατά της Ελλάδος / Δ. Θράκη, στην οποία -ασφαλώς- προηγουμένως θα έχει επιδιωχθεί, από την Τουρκία, η δημιουργία χάους στο εσωτερικό της, (πχ ξεσηκωμός της μουσουλμανικής μειονότητος και τουλάχιστον του μέρους που η Άγκυρα ελέγχει), προκειμένου έτσι να εξευρεθεί σοβαρός λόγος επεμβάσεως των ΤΕΔ, όπως και δικαιολογήσεως αυτής, στην περιοχή, όπως άλλωστε -θα πουν- ότι έχει ή είχε υποσχεθεί σχετικά και ο ΡΤΕ, προς όλους τους αποτελούντας το προφανές… παζλ, της ψυχής του, ομοεθνείς του!..

               (στ) Το 5ο ΣΣ θα επιδιώξει να αγκιστρώσει την ΧVI Μ/Κ ΜΧΙΑ στη θέση της και σε περίπτωση ευοδόσεως / θετικής εξελίξεως του αγώνος γι’ αυτό (θυμηθείτε πχ το τί θα επιχειρήσουν να πράξουν, όπως είπαμε, η 3 ΤΘΤ και η 65 Μ/Κ ΤΑΞ), οι δυνάμεις της θα στραφούν, (θα… ροβολήσουν), ούσες πλέον μέσα στο σημερινό ελληνικό έδαφος, προς το Νότο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια 2ου ΣΣ ή αν αυτό έχει ήδη πετύχει, να βοηθήσουν αρχικώς, στην κατάληψη συγκεκριμένων εδαφών του Ν. Έβρου!

         (ζ) Όλες οι Μονάδες και Μ.Μονάδες των 2 και 5 ΣΣ έχουν ήδη ολοκληρώσει και τις επιχειρησιακές τους ασκήσεις, όπως και τις ασκήσεις ΕΠΣ, ούσες ουσιαστικά έτοιμες για επχσεις!.. Η 55 Μ/Κ ΤΑΞ, που εδρεύει τώρα στις “40 Εκκλησίες” / Kırklareli και έχει ως αποστολή την κατάληψη της πόλεως της Νέας ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, είναι -αν δεν σφάλλω- η μόνη που θα εκτελέσει τώρα(!) άσκηση ΕΠΣ, στο πλαίσιο της σχετικής υπόψη ασκήσεως YILDIRIM ’18

ΠΡΟΣΟΧΗ!:

  • Οι τ/ασκήσεις ΕΠΣ έχουν ολοκληρωθεί σε όλη την τ/επικράτεια, όπως ήδη σας έχουμε, σε προηγούμενα άρθρα μας, ενημερώσει! (Άσχετο, αν αυτές συνεχίζονται, όντας σχεδιασμένες ανά 3μηνο, εξ όσων μπορώ τώρα να θυμηθώ)!.. 
  • Το αυτό έχει συμβεί και με τις ασκήσεις, επί θεμάτων “Εσωτερικής Ασφαλείας“, σε καιρό πολέμου, οι οποίες όμως, περιοδικώς και ανά περιοχή, επαναλαμβάνονται, για μια σειρά από λόγους! Κυρίως στην πόλη της… Πόλης, ενώ
  • Όπως… βιώνουμε, έχουν αρχίσει και(!) από το Κράτος και(!) από τις ΤΕΔ, οι τ/”Επχσεις Επιρροής”, οι οποίες και μεχρι της αναλήψεως δράσεως από τις ΤΕΔ, κατά της Ελλάδος, σε Κύπρο, Δ. Θράκη και Αιγαίο, θα βαίνουν κλιμακούμενες, προς τα… άνω!.. (Μέχρι και “χάκινγκ” επεχείρησαν οι Τούρκοι, γνωρίζοντας αυτό που γράφαμε σχεδόν πρόσφατα εδώ, ότι δηλαδή με αυτό ως πρώτη και κύρια κατά του εχθρού ενέργεια, μπορείς, αν πετύχεις, να του καταστρέψεις όλη την εσωτερική κρατική λειτουργία, λίγο προ της επιθέσεως σου, εναντίον του)!.. 
  • Είναι ήδη έτοιμες οι αφίσες, τα “Φέϊγ-Βολάν”, τα μηνύματα που θα εκπεμφθούν, αλλά και οι προκηρύξεις, οι οποίες θα ριχθούν, στις ελληνικές και Ε/Κ δυνάμεις!
  • Το κύριο βάρος όλων αυτών, σε ό,τι αφορά τις ΕΕΔ, επικεντρώνεται στο μη συμβατό να πολεμούν οι απλοί Έλληνες, γι’ αυτούς που τους χρεοκόπησαν (εννοούν τους Έλληνες πολιτικούς), μη δίνοντας “δεκάρα” για τη ζωή τους, για την άσχετη, απαίδευτη, … εθνικιστική, αλλά και… γραφική ελληνική πολιτική ηγεσία, (ως γραφική και εθνικιστική εννοούν τον νυν Ε/ΥΠΑΜ, Π. Καμμένο), που τους έστειλε να πεθάνουν, τους καλούν να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν στις ΤΕΔ, οι οποίες και πάλι παρουσιάζονται να έρχονται ως “Δύναμη Ειρήνης“, που θα τους εξασφαλίσει μια ήσυχη και ειρηνική ζωή, όπως αυτό συνέβαινε, όπως θα ισχυριστούν, και κατά την Περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην Ελλάδα (sic), ενώ παράλληλα υπάρχουν και προκηρύξεις, με περιεχόμενο που καλούν σε στάση και εξέγερση την τουρκική, κατ’ αυτούς, μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αναφέρεται ως καταπιεζόμενη από το ελληνικό Κράτος και αναφέρουν ως Σωτήρα τις ΤΕΔ, τον εαυτό τους δηλαδή, οι οποίες έρχονται ακριβώς γι’ αυτό, για να σώσουν τ’ αδέλφια τους Μουσουλμάνους της Δ. Θράκης δηλαδή, απ’ τους… κακούς Έλληνες!
  • Το ίδιο περίπου θα είναι και το περιεχόμενο των προκηρύξεων στα νησιά, ιδιαιτέρως στο επιλεγέν ως 1ος τ/Στόχος, νησί της Λέσβου, όπου ειδικά στους Έλληνες κατοίκους θα γίνεται μνεία των όσων αυτοί οι ίδιοι οι πολίτες ισχυρίζονται για το ελληνικό σημερινό Κράτος, ότι δηλαδή τους ξέχασε, τους πρόδωσε, τους κορόϊδεψε, κλπ, ενώ θα υπάρχουν και προκηρύξεις προς τους Μουσουλμάνους “λαθρο-πρόσφυγες” της Μόριας, τους οποίους καλούν να κάνουν υπομονή διότι έρχονται ή ήλθαν, ανάλογα, για να τους ελευθερώσουν… “demek” / “δήθεν”!.. (Ήδη αυτό θα αποτελέσει έναν απ’ τους πιο σοβαρούς λόγους επέμβασης των ΤΕΔ στην Λέσβο, στο πλαίσιο και της… φιλανθρώπου, όπως και… φιλειρηνικής νοοτροπίας, που πάντα είχαν και έχουν οι ΤΕΔ (sic), που πάντα τις διακατείχε (sic), όπως και σχεδόν πρόσφατα ανέφερε, με πηχιαίους μάλιστα τίτλους, σε πρωτοσέλιδό της, η τ/ε/φ “Χουρ(ι)γιέτ” / Hürriyet / “Ελευθερία”)!..

             (η) Οι Τούρκοι είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν, για ευνοήτους λόγους, τους αριθμούς των Σχηματισμών τους, με στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση στις δυνάμεις του αμυνομένου και πάντα σε εφαρμογή ενός σχεδίου παραπλανήσεως, το οποίο και θα επιχειρήσουν να υλοποιήσουν!..

                      (θ) Οι Τούρκοι έχουν πλέον έτοιμα τα πυρομαχικά 120 mm των αρμάτων τους!

                     (ι) Οι Τούρκοι έχουν προβεί σε πρόσφατη(!) σύγκριση του αρματικού δυναμικού τους, με το αντίστοιχο ελληνικό στην Θράκη, σύγκριση που τους “βγάζει” υπέρτερους αριθμητικά! (Αυτό είναι και μόνον στο οποίο υπερτερούν, καθώς και το γεγονός ότι θα έχουν αυτοί τον “1ο λόγο”, αφού θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων)!

                 (ια) Τέλος, το 3ο ΣΣ (ΝΑΤΟ-ϊκό τώρα Σώμα Ταχείας Αναπτύξεως και Αντιδράσεως”, με έδρα το Σισλί, της Πόλης / πρόκειται για την πιο “χάϊ” συνοικία της Πόλης, στην οποία έμενε μάλιστα και ο Κεμάλ, το 1918 -1919, πριν της κρυφής φυγής του στην Ανατολία και της αναλήψεως εκ μέρους του, του τ/”Απελευθερωτικού Αγώνος”) θα αναλάβει, πλην των άλλων, και την αποστολή της νομικής δικαιολογήσεως, από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, (που τόσο πολύ… αρέσει στον Έλληνα ΠτΔ, Κο Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ), των όποιων ενεργειών των ΤΕΔ, στην Θράκη!..

  • ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (υφιστάμενα και τροποποιημένα τ/ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΧΣΕΩΝ, λεπτομέρειες, “υπέρ – κατά”, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, αντιξοότητες και άλλα πολλά) φέρεται ότι εξετάσθηκαν αναλυτικά(!!!), σε πρόσφατες συσκέψεις που έλαβαν χώρα κατά τον Μήνα Μάρτιο, του 2018, στο Τ/ΓΕΕΔ, και αφορούσαν κυρίως ΘΡΑΚΗ και ΑΙΓΑΙΟ, αλλά και μερικώς και την ΚΥΠΡΟ!.. Ακολούθησαν στη συνέχεια επισκέψεις – επιθεωρήσεις Σχηματισμών απ’ τον Τ/Α/ΓΕΕΔ, Στρατηγό Χ. Ακάρ, σε Πόλη και Σμύρνη, όπου και έγιναν αντίστοιχες παρουσιάσεις και στις οποίες ο ίδιος ο Τ/Αρχηγός, όπου έκρινε, παρενέβη επιβοηθητικά και κυρίως διορθωτικά!..
  • ΠΡΟΣΟΧΗ!: Δεν γνωρίζουμε ποιά στάση θα τηρήσουν οι Η.Π.Α., στο ΕΤ “Πεδίο” και όχι στα λόγια, σε μια λίαν πιθανή, αν όχι και επικείμενη τουρκική κατά της Ελλάδος ενέργεια, στην Θράκη (αλλά και στο Αιγαίο), αν και έχουμε γράψει εδώ σχετικό άρθρο! Πχ Ποιός θα είναι ο ρόλος στην ΕΤ σύγκρουση των αμερικανικών(;) ή ΝΑΤΟ-ϊκών(;) ραντάρ, που φέρεται ότι μετεφέρθησαν προσφάτως στην βόρεια περιοχή του Ν. Έβρου; Κλπ, κλπ, κλπ!..
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ” 
  • ΧΑΙΡΕΤΕ“! 

        “ΕΛΛΗΝΑΣ

      -/-

epa06474038 A handout photo made available by the Turkish Presidential Press Office shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Turkish Chief of Staff General Hulusi Akar (L) at the a military command center which is commanded of Olive Branch in Hatay, Turkey, 25 January 2018. Reports state that the Turkish army is on an operation 'named 'Operation Olive Branch' in Syria's northern regions against the Kurdish Popular Protection Units (YPG) forces which control the city of Afrin. Turkey classifies the YPG as a terrorist organization. EPA/TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
A handout photo made available by the Turkish Presidential Press Office shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Turkish Chief of Staff General Hulusi Akar (L) at the a military command center which is commanded of Olive Branch in Hatay, Turkey, 25 January2018.

ΥΓ.

α. Θα συνεχίσουμε με ΑΙΓΑΙΟ και ό,τι… “φρέσκο” υπάρχει απ’ εκεί, σύντομα!

β. Την αποστολη των “Αγγέλων” μας μπορείτε να την διαβάσετε στο: Οι Άγγελοι Και Η Αποστολή Τους”, του Jean DANIELOU (Β’ Έκδοση, Σχήμα 14 Χ 21 cm, σελ. 176)!..

-/-