Τουρκική… Σαλάτα!.. (Και Όχι Μόνον)!..

1. Η Διοίκηση των τ/ΕΔ (“Bordo Bereli”), είναι ακόμη υπεύθυνη για την τήρηση – διαφύλαξη των πληροφοριών για την ασφάλεια του τ/Κράτους, σ’ έναν πιθανό πόλεμο!

Συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του Seferberlik Tetkik Kurulu”  [“Ίδρυμα Κινητοποιήσεως (Εκστρατείας) – ΕΠΣ”], το οποίο ανήκει στο Τ/ΓΕΕΔ, με έδρα και αυτό στην Άγκυρα, ασφάλεια που παρέχει με το προσωπικό της, στη σπουδαιότερη ίσως, λόγω της… “εγκεφαλικής” αποστολής και καθηκόντων, τ/στρατιωτική “Μονάδα”.

Εντός αυτού υπήρχε και υπάρχει ακόμα το Kozmik Odası, στο οποίο μπορούν να εισέλθουν, το περισσότερο, 6 άτομα, με συγκεκριμένους κωδικούς, οι οποίοι περιοδικώς αλλάζουν.

Σ’ αυτό το… “Δωμάτιο” είναι, σε κρυπτοσυσκευή, όλα τα ανώτατα / “ύπατα” “ονόματα” του Κράτους, ενώ αναφέρεται το πού ακριβώς θα κρυφτούν όλοι αυτοί, ποιοί θα είναι οι υπεύθυνοι συνοδοί ασφαλείας, κυρίως των πολιτικών, κλπ!

Το “Ίδρυμα Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ” υποδιαιρείται -ουσιαστικά- στις αντίστοιχες “Διευθύνσεις Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ”, των διαφόρων εδαφικών περιοχών όλης της τ/Επικράτειας συνολικά. (Πρόκειται για τα: “Seferberlik Bölge Daireleri” / “Διευθύνσεις Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ Περιοχών”).

Αυτές οι (παραπάνω) “Διευθύνσεις” ανήκουν / υπάγονται όλες στο λεγόμενο “Özel Harp Dairesi” = Ειδικό Γραφείο Πολέμου” (“ΕΓΠ”), που “τύποις” και “ουσία” είναι το πλέον βασικό / το κύριο υφιστάμενο “κομμάτι” – “μέρος” του “Ιδρύματος / της Μονάδος Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ”! (Ο χρόνος, αλλά και η… Ιστορία κυρίως, απέδειξαν ότι, αν όχι απόλυτα, το “ΕΓΠ” είχε και έχει υψηλό βαθμό αυτονομίας δράσεως… τουλάχιστον)!

Οι “Δνσεις Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ” των διαφόρων περιοχών της Τουρκίας έχουν ως κύριο καθήκον – αποστολή

την συγκέντρωση στρατιωτικών πληροφοριών εσωτερικού και εξωτερικού,

την υποβολή στο “Κέντρο” (Άγκυρα) αναφορών,

την σύνταξη και υποβολή στην Άγκυρα επιχειρησιακών σχεδίων, κλπ.

Όλες αυτές οι πληροφορίες που αφορούν πόλεμο και είναι, όπως ήδη είπαμε, κωδικοποιημένες μέσα σε κρυπτοσυσκευές* (όχι σε Η/Υ), κλπ, στο “Ίδρυμα Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ”, στην Άγκυρα (“Kozmik Odası”), αναφέρονται (ενδεικτικώς), ως περιεχόμενο, στα ακόλουθα:

  α.   Σχέδιο, στο οποίο φαίνεται με ποιές μεθόδους, πού και από ποιούς στρατιωτικούς θα κρυφτεί η ανώτατη πολιτική ηγεσία της Τουρκίας / θα διασφαλιστεί η επιβίωσή της, σε περίπτωση πολέμου.

  β.     Τα ονόματα του προσωπικού που θα συνοδεύσει και θα μεταφέρει την ηγεσία.

 γ.  Συγκεκριμένα σημεία της χώρας, στα οποία ευρίσκονται κρυφές αποθήκες πυρομαχικών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου.

 δ.  Τα μέρη των δρόμων που θα διαπλατυνθούν, για απο/προσγειώσεις πολεμικών α/φ και γενικώς α/φ και σε ποιούς Νομούς.

  ε.  Φωτογραφίες και Πληροφορίες που κατέχουν οι ΤΕΔ και οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια του Κράτους και αναφέρονται σε Ελλάδα – Κύπρο – Ιράν – Ιράκ – Ιράκ.

στ. Πληροφορίες και έγγραφα για την δομή του ΡΚΚ και γενικώς ό,τι αφορά την Κουρδική αυτή επαναστατική Οργάνωση, στο Β. Ιράκ, στη Β. Συρία και στο Δ. Ιράν, αλλά και στις Οργανώσεις του στην Ευρώπη.

* Κωδικοποιημένα είναι και τα μέτρα που θα ληφθούν, απέναντι σε απειλές εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας!.. Τέλος, οι “Δνσεις Κινητοποιήσεως – ΕΠΣ Περιοχών” φυλάσσουν τις πληροφορίες τους στα λεγόμενα Sırlar Odaları (“Δωμάτια Μυστικών”), τα οποία είναι, “τρόπον τινά”, υφιστάμενα “τμήματα” του Κεντρικού Kozmık Odası.

2. “Δια την τάξιν”, όπως θα έλεγαν και οι Δ. Χορν – Λ. Κωνσταντάρας:

Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ δεν έχει χαρακτηρισθεί ως “Μνημείο Παγκοσμίου Κληρονομιάς”, αλλά ως τέτοια έχει χαρακτηρισθεί μια συγκεκριμένη περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, εντός της οποίας ευρίσκεται και ο ΝΑΟΣ μας αυτός, ο 1ος ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!..

Δηλαδή, με βάση την… μεταβατική ιδιότητα (sic) ή με βάση την… θεωρία της… Μπαμπούσκας (sic) ή … “εκ συμπαθείας” ή με βάση ό,τι άλλο εσείς μπορείτε να σκεφτείτε (διαλέγετε και παίρνετε), η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ είναι “Μνημείο Παγκοσμίου Κληρονομιάς!.. (Τόσο πολύ δηλαδή μας… αγαπούσαν -και παλαιότερα- οι ξένοι, λέγε με “Δυτικοί”, αλλά και τόσο πολύ είχαν… αντίληψη της Α-ΛΗ-ΘΕΙ-ΑΣ, φοβούμενοι ουσιαστικά την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)!..

3. Τί είπε ο έχων άριστες σχέσεις με το Ισραήλ, Καθηγητής Γεωγραφίας, του Παν-μίου των Αθηνών, Ι. Μάζης, το πρωϊ της 06-07-2020, στον ΣΚΑΪ, στον Τ/Ο αυτόν Σταθμό του Αμερικανικού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος και της… “Παγκοσμιοποιήσεως” των απάτρηδων “Διεθνών Εβραίων”, στην Ελλάδα;

Είπε ότι απεκαλύφθη πως, 10 χρόνια πριν, η ΜΙΤ είχε με “γυναίκες” (καταλαβαίνετε) “πλευρίσει” ξένους Αξκους που υπηρετούσαν στην Τουρκία (επίσης καταλαβαίνετε), και αυτές, στα “προ” ή στα “μετά” των όποιων συνευρέσεών τους με τα στελέχη αυτά, τους έκλεβαν (κάποιες φορές βεβαίως / περιοδικώς ασφαλώς και αναλόγως των περιπτώσεων) έγγραφα (του ΝΑΤΟ και άλλα), και ακολούθως η ΜΙΤ τα πουλούσε στην Ρωσία!..

Στην Ελλάδα, πριν 10 χρόνια, κάποιοι στο Ε/ΓΕΕΘΑ θέλησαν η ε/ Στρατιωτική Υπηρεσία (“Συλλογή Πληροφοριών”), να  ασχοληθεί και με ό,τι, από πλευράς γενικώς SEX και “porno-σελίδων” κυκλοφορούσε τότε στην ημεδαπή, με στόχο να βρεθούν -ΙΣΩΣ(!!!)- πολλά που αφορούν τον εχθρό(!) και μια συγκεκριμένη πιθανή τέτοια δράση του στην χώρα μας, μια δράση που αν υπήρχε, θα… οδηγούσε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ σε Όργανά τους στην Ελλάδα!.. (“Ιδιαίτερα επιτυχημένοι” στο παιχνίδι αυτό, μέχρι και τα πρώτα μετακομμουνιστικά χρόνια, ήσαν οι Γ/Β, ενώ σήμερα στην γειτονιά μας, πολύ ικανοί στο “παιχνίδι” αυτό είναι οι Αλβανοί με τους Ιταλούς, στην Αλβανία)!..

Παρακαλώ ΜΟΝΟΙ σας, αν θέλετε, να προσπαθήσετε να σκεφτείτε, τί θα μπορούσε “να άκουσε” εκείνος ο… βλαξ” εισηγητής!..

Οι διαθέτοντες τότε πιο ευήκοα ώτα (“στημένοι” όλοι οι έχοντες δικαίωμα ιεραρχικής αποφάσεως), δήλωσαν ότι είναι θετικοί, όχι σε τέτοιες, αλλά σε άλλες εισηγητικές πληροφοριακές… πρωτοβουλίες, όπως πχ στο να παρακολουθούνται (όχι μόνον με φυσική παρουσία, όπως γινόταν και γίνεται), οι τουρκικοί Ρ/Σ – Τ/Ο σταθμοί που εκπέμπουν από / στην Μ. Ασία!

Κάποιοι άλλοι… προϊστάμενοι (“δήθεν”), θεωρούσαν, όντας “άσχετοι”, αλλά και κυρίως “φοβικοί”, ενδιαφερόμενοι μόνον για την άνοδό τους, πως κάτι τέτοιο δεν(!) ήταν στρατιωτική δουλειά, αλλά των ΜΥ!..

Δεν το σχολιάζω!..

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που “περνούσαν” από τις “Πληροφορίες” ήσαν “Τουρίστες” και “περνούσαν”, διότι, πώς αλλιώς θα ανήρχοντο στην Ιεραρχία, χωρίς να φαίνεται ότι “πέρασαν” πχ έστω και 6 μήνες, από τον Κλάδο αυτόν, που μαζί με την “Πληροφορική” και την “Εποικοινωνία”, κατά σειράν, αποτελούν τις πρώτες σύγχρονες… ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και τα πιο… “μακράν έβερ”… “ΜΑΣΤ” του 21ου αι.;

Καταλαβαίνετε λοιπόν με τί… ένστολα (sic) άτομα είχε και έχει… υπονομευθεί ο χώρος των στρατιωτικών πληροφοριών, των ΕΕΔ, πλην του γεγονότος ότι πολλοί κομματικοί πολιτικοί υπάλληλοι, κυρίως “υπηρέτες” των… ΔΒ, ήσαν και είναι “φυτεμένοι” από την ΕΥΠ στις ΕΕΔ, για να τις… προσέχουν… γενικώς!..

Και μετά, αναρωτιέστε ίσως κάποιοι, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ε/ΥΣΠ, όταν λαμόγια, άσχετοι, παρτάκηδες, τυχοδιώκτες και λοιπά όμοια και άλλα “φρούτα” περνάνε “σταλμένα” από τις ε/στρατιωτικές “Πληροφορίες”, συν φυσικά κάποιους… “Μαλάκες” ή τους(!)… “Μαλάκες (έτσι τους λένε μεταξύ τους αυτοί), οι οποίοι εργάζονται σαν… όνοι, για όλους αυτούς και κυρίως για την… άνοδό τους (φυσικά και για την παράλληλη… εκπαίδευσή τους), “Μαλάκες” που όταν βαθμολογικά κρίνεται ότι αρχίζουν να γίνονται… επικίνδυνοι για το “Κύκλωμα” που λυμαίνεται τον χώρο και στο οποίο έχουμε αναφερθεί, δίνεται η εντολή ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ, αφού μάλιστα προηγουμένως κατασυκοφαντηθούν, διότι έτσι πρέπει να γίνει για συγκεκριμένους λόγους!

Η “έμμεση κατασυκοφάντηση”, όπως λέγεται, η πιο συνηθισμένη “τεχνική πετάγματος λάσπης”, είναι της μορφής “ναι μεν, αλλά” για τον κάθε στόχο!

Αυτό όμως είναι “το λιγότερο”, για το “θύμα” ή τα “θύματα”, αφού το περισσότερο” περιλαμβάνει και λήψη και άλλων… μέτρων, “ανωτέρου επιπέδου”, όταν ο στόχος είναι “σκληρός”, όπως αναφέρουν τα εγχειρίδια των “Πληροφοριακών Επχσεων” , οι οποίες περιλαμβάνουν και τις κάποτε ονομαζόμενες “ΨΕΠ”!

Στους περισσότερους απ’ τους “Μαλάκες”, που “σουτάρονταν” και “σουτάρονται” απ’ το γνωστό “πατριωτικό” “Κύκλωμα”, τους “κολλάνε” διάφορα… επίθετα οι κρίνοντες, και κυρίως το “μη συνεργάσιμος” (σε γραπτές τους δικαιολογητικές των αποστρατευτικών αποφάσεών τους αναφορές), και το “γραφικός” σε προφορικές τους “ύπουλες”, ήτοι ευσχήμως παρουσιαζόμενες ρητορικές τους αποστροφές, κλπ!.. (Θέλει χρόνο και δεν είναι της παρούσης, να σας εξηγήσω το τί σημαίνει το “μη συνεργάσιμος” και τί το “γραφικός”, αλλά και για να αναπτύξω το πώς γίνονται “οι δολοφονίες χαρακτήρων”, όπως, και απ’ την άλλη, η ανάδειξη ακόμα και ηλιθίων σε… Ναπολέοντες).

Ελληνικές, στρατιωτικές κυρίως, “Πληροφορίες” (και όχι μόνον στρατιωτικές) υπήρχαν μόνον (και μην απορήσετε), σε 3 περιόδους της νεότερης ε/Ιστορίας (εννοώ “γαμάτες”, καταλαβαίνετε),

επί Κατεχάκη, επί εποχής δηαλδή του Καπετάν Ρούβα, του ήρωος αυτού του “Μακεδονικού Αγώνος” (“είχε κάνει πουτάνα” τους Οθωμανούς απ’ τους Βαλκανικούς Πολέμους, μέχρι και το 1922, ένας Κατεχάκης ο οποίος, με τους “δικούς” του, είχε βρει, το 1919, μέχρι και το σπίτι που κρυβόταν, στο Σισλί της Πόλης, ο καταζητούμενος τότε Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίον διέσωσαν οι μισέλληνες Ιταλοί, που μας εχθρεύονταν, διότι οι Σύμμαχοι είχαν δώσει σε εμάς και όχι σ’ αυτούς, όπως τους είχαν υποσχεθεί, το Βιλαέτι της Σμύρνης),

επί Ι. Μεταξά, όταν ο Μανιαδάκης “είχε κάνει πουτάνα” τους Ιταλο-Γερμανούς και αργότερα τους ανθέλληνες Κομμουνιστές και

επί ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (κυρίως από της 2ας εκλογικής του νίκης και μετά), όταν ξέραμε ακόμα και τις μάρκες των… “σλιπς”, απάντων των κριθέντων τότε ως εχθρών της Ελλάδος! Ήταν η εποχή που… “κοβόντουσαν κόλοι”!..

Κάποια άλλη φορά θα σας γράψω τις ομοιότητες και τις διαφορές, στο αντικείμενο, των 3 αυτών ανδρών!.. Αξίζει!..

Αγαπητοί!

Για να αντιληφθείτε καλύτερα, συνεχίστε να διαβάζετε!

Υπήρξε Ε/Α/ΓΕΕΘΑ που, όταν του είπε κάποιος “Παλιός” των “Πληροφοριών” ότι, ξέρετε αυτός που βάλατε Δντη στις Πληροφορίες είναι παντελώς άσχετος με το αντικείμενο, κλπ, απάντησε:

Γι’ αυτό τον βάλαμε εκεί, για να μην μας ενοχλεί“!..   

Συνεχίζουμε!

Εκείνη την περίοδο (2008 – 2010 – 2012) που η ΜΙΤ “έπαιζε” στην Τουρκία, με ξένα στελέχη, το αιώνιο παιχνίδι του ενός των τριών πανίσχυρων όπλων, ήτοι το όπλο της γυναίκας (τα άλλα 2 είναι η φωτιά και η θάλασσα, όπως είπε ο Γλυκύς Ιησούς), να θυμίσω πως “παιζόταν” ένα μεγαλύτερο / ένα ευρύτερο “παιχνίδι” από άλλες Υπηρεσίες εναντίον των ΤΕΔ, “παιχνίδι” που προέβλεπε την προσβολή των οικογενειών των όποιων εκτιμηθέντων , από άλλες τρίτες Υπηρεσίες, ως εχθρών τους, Τ/στρατιωτικών!..

Προσβάλλονταν κυρίως τα μέλη των οικογενειών ανωτάτων (και όχι μόνον) Τ/Αξκών (μέθοδος που, αν δεν σφάλλω, πρώτη διδάξασα αυτήν ήταν η Μ. Βρετανία, με ακόλουθη την “Μοσάντ”, που ουσιαστικά είναι “Κόρη” της “ΜΙ5”), υπόθεση που έκανε πάταγο στην γείτονα, (οι Τούρκοι την ονόμασαν “Υπόθεση Κατασκοπείας” και στο τέλος “τα πλήρωσε” όλα ο… Γκιουλέν, αχαχαχαχαχαχα), πάταγο εντός και εκτός των ΤΕΔ, ενώ και πληροφοριακά τότε στις ΤΕΔ γινόταν ο κακός χαμός!.. Μέχρι και στους κάδους των τ/”Εθνικών Οδών” βρίσκονταν απόρρητες και άκρως απόρρητες πληροφορίες, σχετικές με τις ΤΕΔ! Θα το θυμάστε κάποιοι “εξ υμών”!..

Την ίδια περίοδο προσεβλήθησαν στην Ελλάδα και οικογένειες Ελλήνων στελεχών, σε μια προσπάθεια -πιθανώς- τ/αντιπερισπασμού!

Στην Ελλάδα τότε η ΜΙΤ “δούλεψε” στο θέμα αυτό με Όργανά της, με έμμισθούς της Αλβανούς και ΠΡΟΣΟΧΗ εμμέσως και με Έλληνες πρώην και νυν πράκτορες, οι οποίοι μαζί με “ντίλερς” Όπλων ήθελαν το επαγγελματικό τέλος, αν όχι και την… τιμωρία κάποιων συγκεκριμένων στελεχών των ΕΕΔ, ανωτέρων και ανωτάτων!..

Τελικώς στην Τουρκία τότε, για να επανέλθουμε στην… Μάζειο πληροφορία, οι της ΜΙΤ έριξαν “γυναίκα” και σε Έλληνα, υπηρετούντα εκεί, ανώτερο Αξκο (είχε “προφίσιενσι”, αχαχαχαχαχαχα), ο οποίος μάλιστα την ερωτεύτηκε(!)* και της έδωσε μέχρι και ο ίδιος, κατά την κρίση του, έγγραφα!

* Κατά την γνωστή επική ρήση “το …νί σέρνει καράβι!.. Να θυμίσω εδώ επίσης πως, ο ΡΤΕ “νίκησε” τον συγχωρεμένο Α/ΓΕΕΔ Γιασάρ Μπουγιουκανίτ και το “Ηλεκτρονικό του Πραξικόπημα”, το 2007, όταν, δια της ΜΙΤ, του… παρουσίασε, στην Πόλη, στοιχεία για τον έκλυτο βίο της κόρης του, ώστε “να του κλείσει το στόμα”, κοντά σ’ αυτόν να απενεργοποιήσει τις ΤΕΔ και τελικώς να γίνει και ο Α. ΓΚΙΟΥΛ ΠτΔ τότε και η σύζυγός του Χαϊρουνίσσα, η 1η Τουρκάλα μαντηλοφορούσα(!) σύζυγος Τ/Πρόεδρου, που κατέλυε το… απόρθητο Κεμαλικό άβατο!.. (Τίτλος της… τουρκικής αυτής Ταινίας ήταν: Η ζωή ενός κοριτσιού διαμορφώνει τα τ/πολιτικά πράγματα“! Εσείς, που θα είστε σίγουρα πιο “Σινεφίλ”, διαμορφώστε τον τίτλο αυτόν καλύτερα, πιστότερα)!..

Τα έγγραφα που συλλέγονταν δεν επωλούντο σε καμία Ρωσία, όπως ανέφερε ο Κος Μάζης για τους λόγους του, αλλά τα διαχειρίζονταν ΜΙΤ και ΤΕΔ για δικό τους όφελος! Καταλαβαίνετε!.. Κατά την διάρκεια της “διαχειρήσεως” (sic) των εγγράφων αυτών, πιθανώς κάποια έγγραφα να εδίδοντο [ή και να επωλούντο ακόμα] και(!) στην Ρωσία, έναντι κυρίως πληροφοριακών… ανταλλαγμάτων, προς υλοποίηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, εκατέρωθεν συμφωνιών, κλπ!

Ο Έλληνας αυτός Αξκός προήχθη σε ανώτατο(!), όταν επέστρεψε στα Πάτρια και όταν οι Τούρκοι “διέρρευσαν” τα… γεγονότα, μέσω “χειροπιαστών αποδείξεων”, λέγε με κασέτες, φωτογραφίες, κλπ, οι ΕΕΔ, για να μην φανεί το τί είχε γίνει και ρεζιλευτούν, του επέβαλαν να παραιτηθεί, ενώ στην στρατιωτική πλέμπα “διέρρευσαν” ότι το υπόψη στέλεχος παραιτήθηκε, διότι δεν του άρεσε η Δνση στην οποία είχε τοποθετηθεί ως Ταξίαρχος – Διευθυντής!.. Έξυπνη ως δικαιολογία, αλλά τουλάχιστον γεννούσε… απορίες!.. Έτσι είχαμε “μ’ ένα σμπάρο, δυό τρυγόνια”! Και οι ΕΕΔ δεν ξεφτιλίστηκαν ΑΝΟΙΚΤΑ, αλλά και ο Κος… Ταξίαρχος, ο οποίος όχι μόνον γλύτωσε τον διασυρμό, αλλά γλύτωσε και κάποια χρονάκια Φυλακή!.. (Σε άλλες εποχές, “θα τον έτρωγε” η… μαρμάγκα)!..

Καμία ε/ Στρατιωτική Υπηρεσία δεν ήλεγξε ποτέ, ως (θα) όφειλε, το ποιόν θα στείλει πού και πότε, παρά μόνον το… μέσον του και την ισχύ του, (καταλαβαίνετε), καθώς και το αν είχε… “προφίσιενσι” (Έστω και πλαστό)!.. Αχαχαχαχαχαχαχα!..

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ -ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΞΕΝΟΙ- ΠΩΣ ΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΩΣ ΧΩΡΑ!..

Φίλοι μου!

Πολλά εξ όσων συνέβησαν και συμβαίνουν στις ΕΕΔ και(!) στον βρώμικο, αλωμένο από επιτήδειους, χώρο των ε/Πληροφοριών και μας έθιξαν – θίγουν ως “Στρατιωτική Υπηρεσία” και ευρύτερα ως χώρα, έστω και υπογείως, έστω και κρυφίως, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, σε ό,τι πάντα αφορά τους όμορους εχθρούς της Ελλάδος, αν ακούγονταν οι γνωστοί “Καθαροί” ή αλλιώς οι “Μαλάκες” των Πληροφοριών, οι μη ενταγμένοι δηλαδή στο γνωστό “Κύκλωμα”, που ρύθμισε μέχρι και μετάθεση στελέχους στην Τουρκία, μέσω των 2 ΜΥ των 2 χωρών, για να καταλάβετε!..

Ελληνικές σήμερα Πληροφορίες υπάρχουν, επειδή μόνον ΤΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ!.. 

Αυτό λοιπόν που συνέβαινε πριν από 8 – 10 – 12 χρόνια στην Τουρκία, επιδιώκεται σήμερα να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά των Τούρκων!.. Ακόμα και έτσι να είναι όμως, όπως το είπε ο Κος Μάζης, πρόκειται για ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΑ, ενώ δείχνει ότι στέρεψε επικίνδυνα η πνευματική παραγωγή αποτελεσματικών… ιδεών, σε άτομα υπηρετούντα στον τομέα “Πληροφορίες!.. Κρίμα!..

Τέλος, σε όλα αυτά τα… λιμά μας, υπενθυμίζω πως οι Τούρκοι συνάδελφοί τους είναι επαγγελματίες και κυρίως είναι Πατριώτες!..

4. Ναι, συμφωνώ! Όταν πχ ο Ρέστης, ο Λαυρεντιάδης, κλπ, είναι εβραϊκής καταγωγής και έχουν σχέσεις και γνωριμίες μέχρι και με τους Αμερικανούς Προέδρους, ποιός θα τολμήσει να τους αγγίξει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι;

Εδώ, θα πρέπει, νομίζω, να επεμβαίνει γενικώς και το Ισραήλ, (καταλαβαίνετε τί εννοώ), ώστε να μην θίγεται και το κύρος του ως Κράτος, από επιτήδειους, στη συνέχεια, αναδυόμενους εναντίον του εγχώριους προπαγανδιστές, αλλά και η εβραϊκή Κοινότητα και τα μέλη της, στην χώρα μας, η οποία “δεν θα πρέπει μόνον να είναι τιμία, αλλά και να φαίνεται”!..

Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση του Ι/Κράτους θεωρούμε, σε όποια χώρα παρουσιάζονται Ρέστηδες, Λαυρεντιάδηδες, κλπ, (αν πάντα φυσικά είναι αλήθεια τα όσα τους προσάπτουν… ), και όχι αυτή που συναντάται στην Ελλάδα, όπου οι της -κάθε φορά- εξουσίας τους αφήνουν όλους αυτούς να αλωνίζουν, είτε για να μην χαρακτηρισθούν ρατσιστές και κυρίως αντισημίτες, είτε για να μην χάσουν τα όποια τους τωρινά ή μελλοντικά… οφίκια!.. 

Σου απάντησα νομίζω!..

5. Τον Μπιλ ΓΚΕΪΤΣ φίλε, δεν τον ενέπλεξα εγώ με τους “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ” και τους Κινέζους, όπως γράφεις, τον ενέπλεξαν αφ’ ενός τα… ομιλούντα γεγονότα, και αφ’ ετέρου ο γόνος της… 1ης ιστορικά σε αίγλη και μύθο, αμερικανικής Οικογένειας, της οικογένειας των “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ” Κέννεντυ, Ρ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ! Μάλλον όμως δεν παρακολουθείς σε βάθος τα γεγονότα!..

6. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ” Κε ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, για την ονομαστική σου αύριο (07-07-2020) εορτή!.. Ό,τι επιθυμείς! Η επιτυχία* σου ως Π-Θ θα είναι επιτυχία και για την Πατρίδα μας!.. Και επειδή δεν… αλλάζουμε, τί γίνεται -με το συμπάθιο πάντα- μ’ εκείνη την φερόμενη / την υφέρπουσα φήμη περί “Σορος-επιρροής” σου;

Στον Κο Τσίπρα του είχαμε πει, όταν εξελέγη Π-Θ, αφού τον περιγράψαμε, πως αν πέφταμε έξω, θα του ζητάγαμε “συγγνώμη”!.. Όχι μόνον αυτό δεν συνέβη, αλλά ο Τσίπρας ξεπέρασε τις… εκτιμήσεις μας, πουλώντας την Ελλάδα για 99 χρόνια στους σχεδόν -κυρίως οικονομικά- Κοσμοκράτορες “Διεθνείς Εβραίους”!.. (Γι΄αυτό και ήταν τόσο “εύκολος” μετά να δώσει και ένα “κομμάτι” της, λέγε με Μακεδονία, στους Σκοπιανούς)!..

* Αυτό θα ευχόμασταν σε κάθε Ε/Π-Θ!..

7. Παρακαλώ τους φίλους στην ε/φ ΣΤΟΧΟΣ, να μην “πετάνε” ούτε για πλάκα, πληροφορίες του “στυλ”ΑΝ ΗΤΑΝ Ο Τ/Α/ΓΕΕΔ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΛ ΒΑΤΙΓΙΑ, ΤΟΤΕ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ“; 

Τέτοιες πράξεις είναι δηλωτικές βαθυτάτης… μαλακίας και χαρακτηρίζουν άκρως αρνητικά αυτούς / αυτές που τις κάνουν!..

Αν είχε σκοτωθεί ή και τραυματισθεί ακόμα ο νυν Τ/Α/ΓΕΕΔ, ο “Αρλεκίνος” Στρατηγός Γιασάρ ΓΚΙΟΥΛΕΡ, τότε οι ΤΕΔ και η Τουρκία θα το είχαν ήδη ανακοινώσει, εκτός αν νομίζετε ότι οι ΤΕΔ είναι… “Μάου Μάου!.. Συνέλθετε και μάθετε καλύτερη… ορθογραφία και όχι μόνο  καλές… παρακολουθήσεις!..

 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ… ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ!

ΧΑΙΡΕΤΕ“!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-