“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ”!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ“(!!!)

ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ 

ΠΡΙΓΚΗΠΑ, ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΕΛΛΗΝΑ(!) ΦΙΛΙΠΠΕ!

Ω

Ω1

Ω2

Ω3

Ω4Ω5

Ω

WE LOVE YOU“!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-