Ψυχολογικός Πόλεμος και Προπαγάνδα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

                               ΚΑΙ

                      ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

                

                 (ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ)

 

 1. Ο Ψυχολογικός Πόλεμος  (ΨΠ):

α. Χρονολογείται από την εποχή των πρωτόπλαστων! Σπουδαιότατο ρόλο όμως άρχισε να διαδραματίζει και διαδραμάτισε μόλις τον 20ο αι.

β. Κατά τον Κλαούζεβιτς:

«Ψυχολογικός Πόλεμος είναι το προοίμιο και η συνέχεια, δηλ. η ολοκλήρωση του υλικού πολέμου, με άλλα μέσα».

 1. Εφαρμόζεται και στην πολιτική και στη στρατιωτική Στρατηγική μιας χώρας.
 1. Αποβλέπει στην αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσεως ενός ή περισσοτέρων στόχων, δια επιδράσεως στο νου, στο μυαλό, (σκέψη), στη συνείδηση και στην ψυχή ή ορθότερα στον ψυχισμό του / τους.
 1. Είναι «ύπουλος», ως μορφή πολέμου,  και αποτελεί μόνιμη απειλή, αφού κάθε στιγμή μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη και τα συναισθήματα του στόχου / των στόχων!
 1. Στοχεύει στην ηθική συντριβή του στόχου ή των στόχων.
 1. Διεξάγεται:

α. Κυρίως κατά τη διάρκεια της ειρήνης, (προηγείται σχεδόν πάντα των πολέμων και γίνεται μέσω της Διπλωματίας), αλλά και κατά την διάρκεια του πολέμου.

β.  Χωρίς την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, εκτός από την περίπτωση που ελέγχεται κατ’ απόλυτο τρόπο ο νους του στόχου ή των στόχων και δύνανται αυτοί να οδηγηθούν πχ στην αυτοχειρία ή στο να αποτελέσουν «ζωντανές βόμβες» σκοτώνοντας ανθρώπους και μαζί και τον εαυτό τους (Βομβιστές αυτοκτονίας).

γ.  Χωρίς απαραιτήτως να δημιουργείται φθορά στα υλικά και μέσα του στόχου ή των στόχων.

 1. Τα μέσα του ΨΠ είναι τα σύμβολα της ανθρώπινης επικοινωνίας, δηλ:

α. Ο Λόγος (Προφορικός, Γραπτός και Έντυπος) και

β. Η Εικόνα (ΤV, Videos, CDs, Κινηματογράφος)

 1. Σημαντικότερες Μορφές Χρήσης των Μέσων

 

α. Η Διαφώτιση

β. Η Προπαγάνδα

γ. Η Ζύμωση και

δ. Τα Συνθήματα

 1. Συγκεκριμένα:

α. Διαφώτιση

(1)  Είναι αυτό που λεγόταν παλαιά στις ΕΔ, (επί Δικτατορίας, αλλά και μετέπειτα για ικανό χρόνο), «Εθνική και Ηθική Διαπαιδαγώγηση» (Ε.Η.Δ.) και σήμερα «Αντικείμενα Ενημερώσεως», που ως αντικείμενο εκπαίδευσης έχει ατονήσει, αν όχι «πεθάνει» στις Μονάδες και Σχηματισμούς των ΕΕΔ!

(2)  Είναι  ο συντονισμός γενικά της δραστηριότητας των μαζών / του λαού και η κινητοποίηση / ενεργοποίηση των πνευματικών του δυνάμεων, στην κατεύθυνση της πολιτικής, της οποίας αποτέλεσμα είναι ο πόλεμος. Βασίζεται και στον λόγο (κυρίως σ’ αυτόν) και στην εικόνα.

β.  Προπαγάνδα

 

 

(1)  Είναι ΨΕΜΑ! Είναι διαστρέβλωση της αλήθειας!

(2) Είναι σε μία Δημοκρατία, ό,τι το ρόπαλο σε ένα απολυταρχικό καθεστώς.

(3)  Κατά τον Σεβαλιέ:

«Η προπαγάνδα βασιλεύει! Διαποτίζει και διαμορφώνει τα πάντα»!

 

(4)  Είναι η συστηματική απόπειρα διάδοσης ιδεών, αντιλήψεων ή απόψεων στον θρησκευτικό, πολιτικό, ιδεολογικό ή άλλο τομέα, που έχει σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να την διαμορφώσει κατάλληλα, μέσω της μεροληπτικής, στρεβλής ή ελλιπούς μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και της παραπληροφόρησης

 

           (5)  Διακρίνεται, με κριτήριο την πηγή προελεύσεως, σε:

(α) Λευκή (Εκείνη της οποίας η πηγή προελεύσεως είναι φανερή).

(β) Μαύρη (Εκείνη ή οποία παρουσιάζεται με διαφορετική πηγή προελεύσεως από την πραγματική. Συνήθως ως πηγή προελεύσεως φέρεται ο αντίπαλος και

(γ) Γκρίζα (Φαιά) / ( Εκείνη της οποίας η πηγή προελεύσεως είναιμυστική).

(6) Σκοπός της προπαγάνδας είναι να αλλάξει δραστικά τις απόψεις των άλλων, αντί απλώς να μεταδώσει γεγονότα.

(7) Η προπαγάνδα επιδιώκει να διαμορφώσει απόψεις με έμμεσες και συχνά δόλιες μεθόδους.

Η επίκληση στο συναίσθημα είναι ίσως η πιο απροκάλυπτη μέθοδος προπαγάνδας, αφού υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι, λιγότερο φανερές και μάλιστα δόλιες.

(8)  Ρήσεις

(α) «Χάρις στην Προπαγάνδα πήραμε την εξουσία. Αυτή μας επέτρεψε να την διατηρήσουμε και αυτή θα μας δώσει την δυνατότητα να κατακτήσουμε τον κόσμο. Η Προπαγάνδα είναι το τρομερότερο πολεμικό όπλο στα χέρια εκείνου πού ξέρει να την χρησιμοποιεί».  Αδόλφος Χίτλερ

                 (β) «Το κυριότερο απ’ όλα είναι η διεξαγωγή Αγκιτάτσιας και Προπαγάνδας σε όλα τα στρώματα του λαού». Λένιν

γ.  Ζύμωση

Είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο μιας σχεδιαζόμενης ή σχεδιασθείσας δραστηριότητός μας. Προετοιμάζει την κοινή γνώμη – στόχο, ενώ παράλληλα και ταυτογχρόνως βολιδοσκοπεί τις αντιδράσεις της, επ’ αυτής της δραστηριότητος.

δ.  Σύνθημα

Πρόκειται για ένα είδος σύντομης επιταγής και γνώμονας δράσεως.

 1. Διεξαγωγή ΨΠ

 

       α.  Αποτελεί ευθύνη του Κράτους.

 

       β. Απαιτεί την ύπαρξη ενός κεντρικού Οργάνου, μιας ανώτατης Δνσης ΨΠ, από την οποία θα σχεδιάζονται, θα κατευθύνονται και θα συντονίζονται οι ΨΕ προς τα κατώτερα κλιμάκια, για όλους τους τομείς και κλάδους του ΨΠ, δηλ. τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον ιδεολογικό, τον κοινωνικό, καθώς και για όλες τις ενέργειες των Υπηρεσιών Πληροφοριών, Διαφωτίσεως και Προπαγάνδας.

 1. Το κράτος διεξάγει από του καιρού της ειρήνης τον αποκαλούμενο«Πολιτικό Πόλεμο», μία διάσταση του οποίου είναι ο ΨΠ. Οι άλλες «διαστάσεις» του πολέμου αυτού είναι οι οικονομικός, κοινωνικός και μυστικός πόλεμοι.