Ἄρθρo-ἀποκάλυψη: Ὁ βρώμικος ρόλος τῶν «σκοτεινῶν δυνάμεων» ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Posted: Ιανουαρίου 27, 2015 at 4:41 μμ, Last Updated: Ιανουαρίου 27, 2015 at 9:57 πμ

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ Χριστιανισμὸς»
τοῦ Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, δικηγόρου-δημοσιογράφου, Ἀθήνα
Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μας, αὐτὸς ὁ προδομένος καὶ πονεμένος λαός, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει φυσιολογικὰ τὰ ὅσα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὸν δημόσιο βίο. Ἔτσι ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνακαλύψει αὐτὰ ποὺ ἐνῶ ὑπάρχουν ἐπίσημα, τὰ ἀγνοεῖ. Γι΄ αὐτὸ, θὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ καταχθόνιος ρόλος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ πολλοὶ ἀγνοοῦν.

Ἐλάχιστοι γνωρίζουν…τί εἶναι μασονία, ρόταρυ, ΧΑΝ-ΧΕΝ, προσκοπισμός, χιλιασμός, σιωνισμὸς κ.α.

Νὰ διευκρινήσουμε ὅτι ὅταν λέμε «σκοτεινὲς δυνάμεις», ἐννοοῦμε τὸ ἠθικὸ σκοτάδι, τὴν κακία τὴν διαστροφή, τὴν ἀπάτη καὶ τὸ μίσος. Ὅλες αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις καμουφλάρονται καὶ παρουσιάζονται μὲ ἀθώα καὶ ἀδιάβλητα προσωπεῖα π.χ. δικαιοσύνης, ἀγαθοεργίας, ψυχαγωγίας κ.τ.λ., ἐνῶ ὁ σκοπὸς ἐπιδίωξής τους εἶναι διαφορετικός.

Βασικό τους ὅπλο ἡ ἀπάτη καὶ ἀρχηγὸς τους ὁ σατανᾶς.
Μετὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ἑβραίων νὰ δεχθοῦν τὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία τὸ ὅλο ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, περνᾶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος… Οἱ Ἑβραῖοι δὲν συγχώρεσαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα τὸ γεγονὸς αὐτό… Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μίσησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος πολέμησαν τὸ Χριστό.

Σχετικὰ μὲ τὸ μίσος τῶν ἑβραίων ἐναντίον ἐκείνων ποὺ βαπτίζονται χριστιανοὶ θὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τοῦ ἑλληνοεβραίου ποιητῆ Γιοσὲφ Ἐλιγιᾶ Γιοσὲφ τοῦ «ἀδικοχαμένου ποιητῆ» γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο στὴ «Βραδυνῆ» τῆς 12ης Αὐγούστου 1963 ὁ Γερ. Δ. Κασόλας, γράφοντας μεταξὺ ἄλλων:

«Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Γιοσὲφ (πρὶν ἀκόμα πιαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἰωαννίνων) μοῦ ἐμπιστεύθηκε σὲ παθιασμένο γράμμα του ἕνα πολὺ σοβαρὸ μυστικό του ποὺ τούτρωγε τὰ σωθικά: ὅτι ἀσφυκτιοῦσε σὰν ἀπὸ βραχνὰ ἡ ζωὴ του μέσα στὴν πατρογονική του θρησκεία. Ἤθελε νὰ ἀλλάξει νὰ γίνει Χριστιανός… Καὶ ὑποψιάζομαι σήμερα πὼς ἡ παραπάνω αἰτία ἔκανε νὰ κινηθεῖ ὅπως κινήθηκε ὁ Ἰουδαϊσμὸς μὲ τὸν Σαμπεθάϊ Καμπιλὴ ἐναντίον τοῦ Γιοσέφ…»

Καὶ σήμερα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας βρίσκεται στὰ χέρια τῶν ἑβραίων σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸ 1898 ἵδρυσαν στὴν Ἐλβετία τὴν «Λαϊκὴ Τράπεζα» γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Σιωνιστῶν.

Πολὺς λόγος ἔγινε μὲ τὴ δολοφονία τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τ. Κέννεντυ γιὰ τὸ ρόλο σ΄ αὐτὴν τοῦ Σιωνισμοῦ, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ ἑβραῖος Ρουμπιστάϊν ἢ Ρούμπυ διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στὴν ὅλη ὑπόθεση δολοφονώντας στὰ ἴδια τὰ χέρια τῆς Ἀστυνομίας τὸν Ὄσβαλντ, ποὺ εἶχε συλληφθεῖ ὡς ὁ δολοφόνος τοῦ Κέννεντυ, προφανῶς γιὰ νὰ μὴν προβεῖ σ΄ ἀποκαλύψεις. Ἀκούσθηκαν ἀπὸ παντοῦ φωνὲς κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ ποὺ τὸν θεώρησαν ὀργανωτὴ τῆς δολοφονίας.

Ἡ ἐφημερίδα «ΑΝΤΙΦΑΑ» (Ἰορδανικὴ) γράφει: «Ὁ παγκόσμιος σιωνισμὸς γνωστὸς γιὰ τὰ πολιτικά του ἐγκλήματα προσπαθεῖ τώρα νὰ συγκαλύψει τὸ νέο του ἔγκλημα».

Στὴν ὑπηρεσία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πάντα οἱ ἀμετανόητοι μιμητὲς τοῦ Ἰσκαριώτη Ἰούδα συνεχίζουν τὴν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔργου του ἐχθρικὴ τακτικὴ μὲ διάφορα καλὰ μελετημένα μέτρα.

Μὲ τὸ ἄφθονο χρῆμα τους ἐξαγοράζουν πρόσωπα καὶ πράγματα, Κυβερνήσεις, ὀργανώσεις καὶ Τύπο καὶ διοχετεύουν τὰ συνθήματά τους, τὶς ἰδέες τους, τὸ δηλητήριό τους. Δὲν διστάζουν μπροστὰ σὲ τίποτα νὰ σπείρουν τὴν σύγχυση, νὰ παραλύσουν τὴν ἀντίσταση τῶν λαῶν καὶ νὰ προετοιμάσουν τὴν παγκόσμια κυριαρχία τους.

Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπὸ τους αὐτό, χρησιμοποιοῦν τρία διαφορετικὰ μέσα:

α) Τὸν ἄθεο κομμουνισμὸ

β) Τὸν οἰκουμενισμὸ μὲ τὸν θρηκευτικὸ συγκρητισμὸ καί

γ) Τὴ Μασονία.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἄποψη τοῦ κ. Ψαρουδάκη γιὰ τὰ τρία μέσα ποὺ ἐπινόησαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μίλησε καὶ ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Συγκεκριμένα εἶπε:

Τὰ τρία πλοκάμια τοῦ διαβόλου:

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκάμια. Γιὰ τοὺς φτωχοὺς τὸν κουμμουνισμό, γιὰ τοὺς πιστοὺς τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ γιὰ τοὺς πλουσίους τὴν μασονία.
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μακαρίου Ἱερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι σοφίας καὶ χάριτος, Ἅγιον Ὅρος, σελ. 73).

Οἱ τρεῖς αὐτὲς κατηγορίες τῶν σκοτεινῶν δυνέμεων θὰ ἀναλυθοῦν σὲ τρεῖς ἑπόμενες ξεχωριστὲς ἀναρτήσεις ὅσα εἶναι δηλαδὴ καὶ τὰ μέσα ποὺ ἔχουν ἐπιννοήσει.

 

orthodoxia-ellhnismos.gr