2η Έκκληση Προς Την Ε.Υ.Π.!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ(!!!) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥ Α/ΕΥΠ!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-