Φυλλάδιο «ΚΥΡΙΑΚΗ», επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, όλη η σειρά από το 1999 έως και το 2014.

Διαβάστε το έντυπο «ΚΥΡΙΑΚΗ»: www.iskiriaki.com Είναι οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη. Δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα στον ιστότοπο του Ιεραπ.

Περισσότερα