Μερικές Απαντήσεις Ακόμα Και Προαναγγελία… Αποχαιρετισμού!..

Φίλοι μου! Οι απαντήσεις απευθύνονται, ασφαλώς σε όσους ρώτησαν, αλλά κυρίως σε όσους βλέπουν τί γράφουμε και μας μελετούν ανελλιπώς

Περισσότερα

Η Τελευταία Εν Τη Αγία Σοφία, Τελετή! (Και Κάποια… ΥΓ).

Φίλοι μου! Διαβάστε: «Η πληκτικωτέρα σκηνή, εξ όσων τα χρονικά της ορθοδόξου Ελλάδος μνημονεύουσιν, έλαβεν χώραν εντός του τεμένους της

Περισσότερα

Μιά… Επίκαιρη Παλιά Προσευχή!.. (Δέηση Γραφείσα Προ Του 1684)!..

  Φθάνει, Κριτά δικαιότατε φθάνει. Έως πότε οι δυστυχείς Έλληνες θα ευρίσκονται εις τα δεσμά της δουλείας και με υπερήφανον

Περισσότερα