Τα Συνθηματικά! (5)

Φίλοι μου / μας!

Όταν ο βασιλιάς Όθων εγιόρταζε τα είκοσι πέντε χρόνια της βασιλείας του, ένα πλοίο έφερνε από τα Επτάνησα και από τα παράλια της Πελοποννήσου κόσμο πολύ, και ιδίως αγωνιστάς του Εικοσιένα. Ήθελαν να συγχαρούν τον Βασιλέα τους.

Αφού επέρασε το πλοίο την Αίγινα, εφάνηκε η Ακρόπολις λαμπρή! Όλοι εκάρφωσαν τα μάτια και άπλωσαν τα χέρια προς τα εκεί. Τότε ο στρατηγός Τσόκρης ο Αργείτης είπε με δυνατή φωνή:

Να, εκείνες οι πέτρες μας… ελευθέρωσαν!

Βλαχογιάννη “Ιστορική Ανθολογία”, 1927

Διήγησις Διονυσίου Ρώμα (Διασκευή)

 

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-