ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΔ ΑΠΟ ΕΝΑΝ Τ/ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

   «Δηλώσεις  Αντγου (ε.α.)  Ισμαήλ Χακκί ΠΕΚΙΝ Για Τις ΤΕΔ»

                                                         (Άνευ Σχολίων)

                  (Τέως Διευθυντής Τ/Υπηρεσίας  Στρατιωτικών Πληροφοριών / «ΥΣΠ»)

                                           

                                                            (2007 – 2011)

 

 1. Μικρή η πιθανότητα να καταληφθεί η Τουρκία, ή η Τουρκία να καταλάβει ξένη χώρα.

 

 1. Οι Μονάδες να γίνουν Ταξιαρχίες, οι οποίες (πρέπει να) διαθέτουν:

      α.  Μεγάλη Ισχύ Πυρός

      β. Μεγίστη δυνατότητα Κινήσεων / Δυνατότητα μεταφοράς τους, με μεγάλη ταχύτητα, από το ένα μέρος στο άλλο και δυνατότητα να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο.

      γ. Υψηλό Δείκτη Ετοιμότητας

Και μόνον οι μισές, από τις υπάρχουσες πολεμικές, να είναι έτσι, αρκεί!

 

 1. Το προσωπικό των Ταξιαρχιών πρέπει να είναι 100% επαγγελματίες. Υπάρχει το προσωπικό αυτό.

 

 1. Οι Ταξιαρχίες να ανήκουν, ως προς την υπαγωγή τους, στα ΣΣ

 

 1. Να χρησιμοποιούνται και για την εσωτερική ασφάλεια, όταν απαιτείται.

 

 1. «Να εξεταστεί, με τη δέουσα προσοχή, το πού θέλουμε να πάμε (εννοεί να ενεργήσουμε), ώστε να επιλεγούν κατάλληλα οι έδρες των Ταξιαρχιών αυτών, αλλά και η μεταφορά τους». (Δεν λέγει πού, όταν ομιλεί για μεταφορά! Στις έδρες τους μεταφορά ή αναφέρεται στους ΑΝΣΚ και στο πώς θα υλοποιηθεί η κατάληψή τους, δηλ. αποστολή Μονάδων).
 2. Πρέπει να μειωθούν τα ΣΣ

 

 1. Απαιτούνται στη σύγχρονη πραγματικότητα:

      α. Τεθωρακισμένα (ΤΘ)

      β. Μηχανοκίνηση

      γ. Κομάντος

      δ. Ελαφρύ (ΠΖ)

 

 1. Να συσταθεί  μια «Διακλαδική Διοίκηση», σε Δύση και Ανατολή, με συγκεκριμένο αριθμό Μονάδων. Να αρθούν οι υφιστάμενες Δκσεις (και της Στρατιάς Αιγαίου). Οι Μονάδες αυτές θα είναι οι 1ης Κατηγορίας Μονάδες, με 100% επαγγελματίες. 

 

 1. Οι 2ης κατηγορίας Μονάδες να σχηματισθούν απ’ αυτούς που κάνουν στρατιωτική θητεία, να διαθέτουν Διοίκηση και Επιτελείο και30% μόνιμο προσωπικό (επαγγελματίες). Αποστολή τους να διεξαγάγουν άμυνα όταν η χώρα θα καταληφθεί.

 

 1. Οι 3ης κατηγορίας Μονάδες να είναι επιστρατευόμενες και σε καθεστώς χρησιμοποίησής τους σε εκστρατείες και στην ειρήνη. Να έχουν Διοίκηση και να συγκροτούνται με διαταγή. Να έχουν συστήματα πληροφοριών ξηράς και αέρος, ώστε να ξεπερνούν τα όποια εμπόδια υποστήριξης και μετακίνησής τους.

 

 1. «Είναι σημαντικό να δούμε την αναδιοργάνωση».

      Ο Πεκίν θεωρεί ότι δεν έχει γίνει τίποτα στις ΤΕΔ, στο υπόψη θέμα, από το 1990 και την «πτώση» του Κομμουνισμού.

      Ο Πεκίν θεωρεί, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς από το νόημα ολόκληρου του κειμένου, σχεδόν «στατικές»!

      Επίσης ότι οι ΤΕΔ έπρατταν τα πάντα που το ΝΑΤΟ ή Η.Π.Α. τις έλεγαν ή κατά καιρούς τις επέβαλλαν, «σκεπτόμενες» με Νατοϊκή και όχι εθνική ομπρέλα. 

 1. «Οι «Μονάδες Συνόρων» να συνεχίσουν να ανήκουν στον ΤΣΞ, λόγω των συνθηκών της περιοχής μας».

 

 1. 14. Είναι πολύ μπερδεμένο το θέμα της «Διοικητικής Διοίκησης» και του «Διοικητικού Ελέγχου» στις ΤΕΔ / Δεν είναι σαφές τί εννοεί. Μάλλον εννοεί το «ΣΔΕΠ».

 

 1. Πρέπει να συσταθούν  2  Διακλαδικές  Διευθύνσεις / Δεν επεξηγεί περαιτέρω. Λίαν πιθανώς να έχει σχέση με το «ΣΔΕΠ».

 

 1. Ο Α/ΓΕΕΔ και οι διακλαδικοί Διοικητές (εννοεί των Στρατιών) πρέπει να προέρχονται και από το ΓΕΝ και από το ΓΕΑ και όχι μόνον από τον ΤΣΞ .

 

 1. Υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στις ΤΕΔ. Και συμπλήρωσε:

        α. Κανείς  στρατός  στον  κόσμο  δεν πήγε μόνος του σε μεταρρυθμίσεις και σε αναδιοργάνωση.

        β. Τα πάντα είναι θέμα Π/Υ και ασφαλώς θέμα ασφάλειας και ανάγκης επιβίωσης της χώρας.

        γ.  Οι ΤΕΔ δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σε εξελίξεις που θα απειλήσουν την χώρα. Δεν επεξηγεί τί ακριβώς εννοεί!

        δ.   Η αναμενόμενη για χρόνια «νέα δομή» ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε. Έπρεπε να είχε γίνει από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Υπάρχει ανάγκη για ισχυρότερες ΤΕΔ. Οι ΤΕΔ λειτουργούσαν και σκέπτονταν πάντα με βάση τη σχεδίαση του ΝΑΤΟ και όχι με σκεπτικό την εθνική άμυνα της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι δεν είχαμε – λέγει ο Πεκίν –   μηχανοκίνηση, οι Μονάδες μας έπρεπε να είναι κοντά στην απειλή, όπως και κοντά σε αποθήκες πυρομαχικών και ναρκών.

 

 1. Οι ελλείψεις της 10ετίας του 1960 συμπληρώθηκαν και έτσι:

        α. Αποκτώντας διακλαδική ισχύ, είχαμε την επιτυχία στην Κύπρο το 1974, Κύπρος που μας ενδιαφέρει.

        β. Μπορέσαμε και ιδρύσαμε τη Στρατιά Αιγαίου, για τα θέματα του Αιγαίου.

       γ. Με τον αγώνα κατά του «ΡΚΚ», από το 1984, αλλά και με την αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ, το 1991, οι ΤΕΔ απέκτησαν εμπειρία στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Μετά τη λήξη του «Ψυχρού Πολέμου» επήλθε μία ισορροπία και ο κόσμος εισήλθε σε μία νέα περίοδο.

 

 1. Όλο το σύστημα εκπαιδεύσεως ήταν για χρόνια βασισμένο και προσαρμοσμένο με αυτό των Η.Π.Α. Μεταφράστηκαν όλα τα αμερικανικά εγχειρίδια και οι κανονισμοί στα τουρκικά.

 

 1. Στον τομέα των πληροφοριών ήμασταν «δεμένοι» στις Η.Π.Α. και στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαμε να παράγουμε «εθνικές πληροφορίες», δεν μπορούσαμε να βρούμε πληροφορίες. Παίρναμε ως βάση τα πληροφοριακά έγγραφα του ΝΑΤΟ, των Η.Π.Α. και των πηγών τους.Είχαμε απλωθεί παντού, σε ευρύ πεδίο (εννοεί σε όλον τον κόσμο) και έτσι δεν παράγαμε ιδέες. Το 1991 φάνηκε η «γύμνια» μας.

 

 1. Υπήρχαν ελλείψεις που κάποιοι δεν ήθελαν να φανούν.

      Η επιχειρησιακή ικανότητα της Μεραρχίας που στάλθηκε στα ιρακινά σύνορα ήταν ανεπαρκής. Όταν πήγε εκεί έγινε αντιληπτή η μη ικανότητα της Μεραρχίας αυτής για μάχη. Ο εξοπλισμός της και η εκπαίδευσή της είχαν γίνει με όρους «Ψυχρού Πολέμου». Την «πλήρωσε» ο Μέραρχος.

      Μετά χρειάστηκε να δούμε το πρόβλημα στην ολότητά του και μεταπέσαμε στις Ταξιαρχίες, στο σχήμα Στρατιά – ΣΣ – Ταξιαρχία – Τάγμα. Είχαμε Ταξιαρχίες, αλλά ήταν ελλιπείς! Η 1η αναδιοργάνωση έγινε το 1992, μέσα σε ένα έτος.

      Στο θέμα της τρομοκρατίας δεν είχαμε ακόμα αρκετή ισχύ. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Έτσι χρειαζόταν μία δική μας προσέγγιση και ανάγκη για συνολική δουλειά. Το ίδιο συνέβαινε και στο ΤΠΝ και στην ΤΠΑ . Δεν ήταν επιχειρησιακά έτοιμες.

      Το πρόβλημα ΔΕΝ είναι απλό! Είναι εξάρτηση του αριθμού των Μονάδων, των στελεχών και των υλικών που απαιτούνται.

 

 1. Πότε θα έπρεπε να άρχιζε η αναδιοργάνωση;

      Οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνονταν ενώ πολεμάγαμε με το «ΡΚΚ» και ενώ ήμασταν σε κατάσταση πολεμικής προετοιμασίας. Εμείς λαμβάναμε παρηγορητικά μέτρα. Ο Αμερικανός Στρατηγός Σάλλιβαν αναδιοργάνωσε και μεταρρύθμισε τον αμερικανικό στρατό. Εξέδωσε και βιβλίο, το: «Η ελπίδα δεν μπορεί να γίνει μέθοδος». Εμείς τί μέθοδο να χρησιμοποιούσαμε; Οι ΤΕΔ τα έκαναν όλα! Και τα δικά τους και όσα τους ανέθετε η κάθε Κυβέρνηση.

     Πρέπει να δούμε τί στρατό θέλουμε τα επόμενα 40-50 χρόνια.

 

 1. Οι μεταρρυθμίσεις στις ΤΕΔ δεν είναι μόνον θέμα των ΤΕΔ.Υφίσταται το «Έγγραφο Στρατηγικής Πρόβλεψης», στο οποίο υπάρχουν εκτιμήσεις περί των απειλών και των «ρίσκων».

 

 1. Για εθνικά οφέλη τί ΕΔ θέλουμε;

       α. Κατάσταση των Μονάδων, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για πόλεμο.

       β. Ποιός Π-Υ απαιτείται;

       γ. Εξέταση μείωσης του Π-Υ με συμμαχίες.

       δ. Εξέταση Δομής ΤΕΔ

           (1)   Στη δομή, εξέταση αναλογίας ΤΣΞ – ΤΠΝ – ΤΠΑ. 

           (2) Άλλαξε το είδος των απειλών. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εσωτερικών αναταραχών, καθώς και «πολέμων κυριαρχίας».

           (3) Έχουμε σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οπλική τεχνολογία. Έχουμε «διηπειρωτικά όπλα», πυραύλους με 200 και 300 χλμ βεληνεκές, όπλα μαζικής Κ/Φ, τρομοκρατικές δραστηριότητες, ισχυρότερα εκρηκτικά και «ασύμμετρες απειλές».

           (4)   Ο «κλασσικός πόλεμος» έγινε «ειδικός πόλεμος». Οι στρατοί, παγκόσμια, άρχισαν να εγκαταλείπουν τα παλαιά δεδομένα. Το ερώτημα που γεννάται είναι: «Πώς θα πρέπει να είναι οργανωμένες οι ΤΕΔ, για ένα συνολικό πόλεμο»;

 

 1. Ο Στρατηγός Πεκίν (Korgeneral) δήλωσε ακόμα (ε-φ «Zaman»):

       α.  Οι ΤΕΔ αναμιγνύονταν στην πολιτική.

      β.   Η «κόντρα» ΤΕΔ – πολιτικών οδήγησε σε λάθος πορεία τις ΤΕΔ.

      γ.   Υπήρχε ανικανότητα των Κυβερνήσεων να ελέγξουν τις ΤΕΔ.

      δ. Υπήρχε «loby» γυναικών Αξιωματικών που επηρέαζαν – επέβαλλαν τις προαγωγές – αποστρατείες των στελεχών. Αυτή ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, αφού δεν υπήρχε αμεροληψία.

      ε.   Χιλιάδες στελέχη προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να τρωθεί και η ασφάλεια και οι πληροφορίες και η Δικαιοσύνη.

 

                        «ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ»!

 

 • / –

 

 

             ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ!

 

–     ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΠΑΡΟΤΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!

 

–  Ο «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΨΗ «SITE» ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕ ΤΟ «ΓΙΑΤΙ» ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΗΚΑΜΕ.

 

–      ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ «SITE» ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ, ΠΧ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΟΙ!  ΕΧΕΤΕ, ΠΧ,  ΤΟ “BLOGSPOT” ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ «HABERDENİZİ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΕΤΕ «ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» / (60 $). ΦΟΒΑΣΤΕ ΚΑΤΙ Ή ΕΧΕΤΕ ΤΟΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

 

–      ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΦΟΒΙΚΟΙ, ΑΛΛΑΞΤΕ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ, ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΤΕΙΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

                                                             «ΡΑΦΑΗΛ» Η(ΔΙΑΖ)

                                                         «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ»

                                             «ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ 1ΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΠΥΛΩΝ »