ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ!..

Φίλοι μου!

Α. Για τους νεαρούς και νεαρές που μας διαβάζουν και που δίνουν τώρα εξετάσεις, (αλλά και όχι μόνον γι’ αυτούς), ένας των άρτι επαναπατρισθέντων Αγγέλων, ο οποίος ασχολείται με την “χώρα του ανατέλλοντος ηλίου”, την Ιαπωνία, και είναι παλαιός “τεχνίτης” του Οκινάουα Τάϊ, μας έδωσε, ως πνευματικό δώρο για τα παιδιά αυτά, τα παρακάτω:

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κωδικός

των

ΣΑΜΟΥΡΑΪ

Bu – shi – do” = “Ο Δρόμος Του Πολεμιστή“!

1. Δεν έχω γονείς → Ο ουρανός και η γη είναι οι γονείς μου!

2. Δεν έχω δύναμη → Η τιμή μου είναι η δύναμή μου!

3. Δεν έχω μέσα → Η πειθαρχία είναι το μέσον μου!

4. Δεν έχω μαγική δύναμη → Η εσωτερική μου δύναμη είναι η μαγεία μου!

5. Δεν έχω ζωή, ούτε θάνατο → Το “αιώνιο” είναι η ζωή και ο θάνατός μου!

6. Δεν έχω σώμα → Η ανδρεία είναι το σώμα μου!

7. Δεν έχω μάτια → Η αστραπή είναι τα μάτια μου!

8. Δεν έχω αυτιά → Η ευαισθησία είναι τα αυτιά μου!

9. Δεν έχω μέλη → Η γρηγοράδα είναι τα άκρα μου!

10. Δεν έχω σκοπούς → Η ευκαιρία είναι οι σκοποί μου!

11. Δεν έχω θαύματα → Το πεπρωμένο είναι το θαύμα μου!

12. Δεν έχω αρχές → Η προσαρμοστικότητα σ’ όλες τις καταστάσεις είναι η αρχή μου!

13. Δεν έχω φίλους → Ο νους μου είναι ο φίλος μου!

14. Δεν έχω εχθρούς → Η αφροσύνη είναι ο εχθρός μου!

15. Δεν έχω πανοπλία → Η βούληση και η δικαιοσύνη είναι η πανοπλία μου!

16. Δεν έχω κάστρα → Το ατάραχο πνεύμα είναι το κάστρο μου!

17. Δεν έχω σπαθί → Το όνειρο του πνεύματός μου είναι το σπαθί μου!

-/- 

Β. Με την σειρά μας και εμείς, προσφέρουμε τα παρακάτω σε όλους τους νέους και νέες, και όχι μόνον! Διαβάστε:

1. Τα “7” Θανάσιμα Αμαρτήματα

    α. Λαγνεία

β. Λαιμαργία

γ. Απληστία

δ. Οκνηρία

ε. Οργή

στ. Ζήλια

ζ. Αλαζονεία

 

2. Οι “7” Αρετές

α. Αγνότης

β. Εγκράτεια

γ. Αυτοσυγκράτηση

 δ. Εργατικότης

 ε. Καλοσύνη

στ. Υπομονή

ζ.Ταπείνωση

 

3. Τα “13” Σημεία Του Βενιαμίν ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ

     α. Εγκράτεια

     β. Σιωπή

     γ. Τάξη

     δ. Αποφασιστικότητα

     ε. Ολιγάρκεια

     στ. Εργατικότητα

     ζ. Ειλικρίνεια

     η. Δικαιοσύνη

     θ. Μέτρο

     ι. Καθαριότητα

     ια. Ηρεμία

     ιβ. Αγνότητα

     ιγ. Ταπεινότητα

 

4. Οι “6” Τίμιοι Υπηρέτες (Ράντγκαρντ ΚΙΠΛΙΝΓΚ)

     α. Τί δεν πάει καλά;

     β. Γιατί υπάρχει πρόβλημα;

     γ. Πώς μπορεί να διορθωθεί;

     δ. Πώς έγινε η διόρθωση;

     ε. Γιατί πέτυχε ή γιατί δεν πέτυχε η διόρθωση;

     στ. Τί θα ακολουθήσει;

 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ω1

ΧΑΙΡΕΤΕ“!

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-