ΧΙ – ΧΙ – ΧΙ!..

√ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΡΟΥΣΣΑ – ΚΩΝ-ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 3 ΗΜΕΡΩΝ!

√ ΧΧ@** ΕςΡ_ 7

√ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΣΗ!

 

ΕΛΛΗΝΑΣ

-/-