“Απονενοημένο Διάβημα Γκιουλενικών Στελεχών στην Τουρκία”! (Συνέχεια 1η)

Φίλοι μου! – Στην Τουρκία έγινε ό,τι σας έγραψα χθες, ή ορθότερα ό,τι σας έγραψα τα ξημερώματα της 16-07-2016 (“Έκλεισα”

Περισσότερα